Yönetim Taahhütleri

ASB Ortaklar Kurulunun, 21.03.2017 tarihli toplantısında belirlemiş olduğu, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık konusundaki yaklaşımlarını da içeren taahhütleri aşağıda verilmiştir:

ASB;

 • ASB üst düzey yetkilileri ve personelinin, belgelendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 • Sistem belgelendirme faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
 • ASB çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
 • ASB ve çalışanlarının, sistem belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını, bunun ne derece önemli olduğunu anladığını,
 • Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen kuruluşların ve ASB ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 • Belgelendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Belgelendirme uygulamasında yer alan Komitelerinin ( Belgelendirme Komitesi ,Tarafsızlığı Koruma Komitesi , İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Komitesi, Atama Komitesi, Planlama Komitesi ) , kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,
 • Belgelendirme hizmetleri yapılması amacıyla herhangi bir kuruluşun bilgilendirilmeyeceğinin,
 • İlgili bütün tarafların verilen sistem belgelendirme hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını ,
 • Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,
 • Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını,
 • Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • Sistem belgelendirme hizmetlerinin sunumunda sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerli olacağını,
 • Kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa gerekli faaliyetleri yürütmek için çaba göstereceğini,
 • Belgelendirme sisteminin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,
 • ASB ’nin sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini,
 • Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,
 • Sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşları vb.’ne herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını
 • Kuruluşları, diğer taahhütlerle ve akreditasyon kurallarıyla ters düşmeyecek şekilde doğru bilgilendirerek ve hızlı , bağımsız , tarafsız hizmet sunacağını
 • ASB ‘ de yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak tarafsızlık konusunda Çıkar Çatışması Risk Analizi yapıldığını ve bu analizin gerektiği durumlarda gözden geçirilmesinin sağlanacağını beyan ve taahhüt eder.

Yönetim Taahhütleri

Başvuru Formu