Belgelendirme Temel Bilgileri

AŞAMA 1 TETKİKİ (DÖKÜMAN İNCELEME VEYA SAHA DENETİMİ):

Belgelendirme Müracaat’ nın yapılmasından sonra en geç 5 gün içerisinde müracaat ek evrakları ve ilgili yönetim sistemine ait dokumanlar, ASB Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ofisine ulaştırılmalıdır.

Kuruluşunuza ait dokumanlar, ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 veya ilgili yönetim sistemi standardına uygunluk açısından incelenecek ve gerekli görüldüğü durumlarda sahada yapılan Aşama 1 tetkikiyle birlikte düzeltilmesi gereken bir durum olması halinde, uygunsuzluk tarafınıza bildirilecektir.

Dokümanların ASB Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından incelenmesi veya sahada gerçekleştirilen Aşama 1 Tetkiki sonrasında, dokümanlarda söz konusu olabilecek değişiklikler veya Aşama 2 Tetkikine engel bir durum söz konusu olması halinde, Aşama 2 Tetkiki öncesinde tamamlanmalı ve ASB Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ofisine ulaştırılmalıdır.

AŞAMA 2 DENETİMİ

Aşama 2 Tetkiki , ISO 9001:2015 , ISO 14001 veya ilgili yönetim sistemi standardı ve sistem dokümanlarını , kuruluş uygulamalarının etkinliği ve uygunluğunu tespit etmek amacı ile ASB Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Aşama 2 denetiminin süresi ASB Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’ne beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda uluslararası akreditasyon kurallarına göre belirlenecek ve denetim öncesinde bir program halinde bildirilecektir.

Aşama 2 denetiminin sonucunda sisteminizin standarda uygunluğunun tespit edilmesi durumunda kuruluşunuz ilgili yönetim sistemi belgesini almaya hak kazanacaktır. Kuruluş belgelendirme denetimini başarıyla tamamlanmasını takiben, ASB Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. denetim ekibi tarafından, belge verilmesi için önerilecektir. Bu aşamadan sonra, ASB belgelendirme hizmetleri tarafından en kısa süre içinde belge düzenlenerek müşteriye sunulacaktır.

GÖZETİM VE TAKİP DENETİMLERİ

Gözetim Denetimleri:

Gözetim denetimleri kuruluşunuzun ISO 9001:2015,ISO 14001 veya ilgili yönetim sistemi standardına uygunluğunun devamını kontrolü amacı ile ASB Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. denetim ekibi tarafından, en az 12 ayda 1 olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Takip Denetimleri:

Aşama 2 ,gözetim veya belge yenileme denetimlerinde sistemin genel işleyişini etkileyecek derecede, uygunsuzluk (lar) tespit edilmesi durumunda gerçekleştirilecek denetimlerdir. Takip denetimleri, belgelendirme ve ya gözetim denetimini gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

ISO 9001:2015ISO 14001 veya ilgili yönetim sistemi standardına göre yapılan belgelendirme için belge geçerlilik sözleşme süresi 3 (üç) yıldır. Bu sözleşme, imzalandığı tarihten belge geçerlilik süresi sonuna kadar geçerlidir. Belge geçerlilik süresi dolmadan 4 ( dört ) ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge gecerlilik süresi üç yıl daha uzatılır.

Kapsam değişikliği ve adres değişikliği denetimlerinde sözleşme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Belgenin geçerlilik süresi için, ilk belge tarihi baz alınır ve yapılan değişiklikle ilgili yeni sözleşme imzalanır.

MARKA ve LOGO KULLANIMI :

Marka ve logo kullanımı ile ilgili uyulması gereken hususlar marka ve logo kullanım talimatı ile belirlenmiş ve web sitesinde yayımlanmıştır.

Başvuru Formu