ISO 22000:2018 Geçiş Duyurusu/Transition Announcement

15.08.2019

ISO 22000:2018 Geçiş Duyurusu

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 19 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), ISO 22000:2018  için geçiş süresini, standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlemiştir. Bu sebeple ASB tarafından belgelendirilmiş olan müşterilerimizin ISO 22000:2018’e geçişini en geç 18.06.2021 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir. Geçiş sağlanmadığı takdirde 18.06.2021 tarihinden itibaren ISO 22000:2018 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.
Söz konusu olan bu geçişler ile ilgili olarak ASB olarak öngördüğümüz geçiş planlaması aşağıdaki gibidir:

I-) İlk Defa Belge Almak İçin Müracaat Eden Kuruluşlar:

İlk defa başvuran kuruluşların belgelendirme başvuruları 01.07.2020 tarihinden itibaren ISO 22000:20018’e göre kabul edilecektir.

Ancak, ilk defa başvuran kuruluşların belgelendirme başvuruları 01.01.2021 tarihine kadar ISO 22000:2018’e göre de kabul edilecek olup, geçiş süresi için yeterli zaman kalmaması sebebi ile geçiş için ek denetim yapılması şartı koşulacaktır. (Ek denetim şartları için ASB ile iletişime geçebilirsiniz)

II-) ASB Tarafından Belgelendirilmiş Mevcut Kuruluşlar: 

ASB tarafından belgelendirilmiş tüm kuruluşlar 18.06.2021 tarihine kadar ISO 22000:2018 standardı şartlarına geçiş yapacaklardır. Ancak belgeli kuruluşların en geç 01.07.2020 tarihine kadar ASB ye geçiş planlamasını göndermesi gerekmektedir. ASB; 01.07.2020 den itibaren belgeli kuruluşlarımız tarafından gönderilmiş olan geçiş planlaması da dikkate alınarak sıradaki en uygun denetimde (1. gözetim, 2. gözetim,  belge yenileme denetimi vb.) geçişlerin yapılmasını sağlayacaktır. Yapılacak olan geçiş denetiminde ortaya çıkabilecek olan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet açılacak ve süresi içerisinde kapatılması talep edilecektir. Süresi içinde kapatılmayan uygunsuzluklar için söz konusu kuruluşun belgesi askıya alınacaktır.

Konu hakkında ASB ile irtibata geçmeniz halinde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız… ’’

15.08.2019

ISO 22000:2018 Transition Announcement

ISO 22000: 2018 Food Safety Management System Standard published on 19 June 2018.

The Internatıonal Standardisation Organization (ISO) has determined the transition time as 3 years from the publish date of the standart,  for ISO 22000:2018. Therefore, certified clients by ASB have to complete the transition of ISO 22000:2018 until date of 18.06.2021 at the least. Otherwise ISO 22000:2018 certifications will lose their validation from date of 18.06.2021. Related transition plan which is deemed appropriate by ASB, as follows:

I-) Organizations Which Apply to Certification for the First Time

Organizations’ application which applicating to certification for the first time, will be accepted from date of 01.07.2020, according to ISO 22000:2018.

However, first applicated organizations’ certification applications will be accepted according to ISO 22000:2018 until date of 01.01.2021, due to not have enough time for the transition, development of an extra audit will be stipulated. ( You can contact with ASB for extra audit coniditions)

II-) Current Organizations Certificated by ASB

All organizations certificated by ASB, will transit to requirements of ISO 22000:2018, until the date of 18.06.2021. But certificated organizations have to send the transition plan to ASB, until 01.07.2020 at the least. From 01.07.2020, ASB will supply the transitions at the most suitable audit, considering the sent transition plans by certificated organizations,  (1. surveillance, 2. surveillance, re-certification etc.)

Corrective activity will be determined for possible non-conformities at the transition audit to do, and will be requested to close, on determined time. For the non-conformities which have not closed timely, certificate of related organization will be suspended.

In case of contacting with ASB about subject, we will be glad for helping you.

Başvuru Formu