ISO 22000:2018 Geçiş Duyurusu/Transition Announcement

                                                                                                                30.12.2019

ISO 22000:2018 Geçiş Duyurusu

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 19 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), ISO 22000:2018  için geçiş süresini, standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlemiştir. Bu sebeple ASB tarafından belgelendirilmiş olan müşterilerimizin ISO 22000:2018’e geçişini en geç 18.06.2021 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir. Geçiş sağlanmadığı takdirde 18.06.2021 tarihinden itibaren ISO 22000:2005 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır. 01.03.2021 tarihinden sonra ISO 22000:2005 versiyonu denetimi gerçekleştirilmeyecektir.
Söz konusu olan bu geçişler ile ilgili olarak ASB olarak öngördüğümüz geçiş planlaması aşağıdaki gibidir:

I-) İlk Defa Belge Almak İçin Müracaat Eden Kuruluşlar:

İlk defa başvuran kuruluşların belgelendirme başvuruları 01.07.2020 tarihinden itibaren ISO 22000:20018’e göre kabul edilebilecektir.

Ancak, geçiş çalışmalarını tamamlamamış ilk defa başvuran kuruluşların belgelendirme başvuruları ISO 22000:2005 versiyonuna göre 01.12.2020 tarihine kadar kabul edilecek olup, geçiş süresi için yeterli zaman kalmaması sebebi ile geçiş için ek denetim yapılması şartı koşulacaktır. (Ek denetim şartları için ASB ile iletişime geçebilirsiniz)

II-) ASB Tarafından Belgelendirilmiş Mevcut Kuruluşlar: 

ASB tarafından belgelendirilmiş tüm kuruluşlar 18.06.2021 tarihine kadar ISO 22000:2018 standardı şartlarına geçiş yapacaklardır. Ancak belgeli kuruluşların en geç 01.12.2020 tarihine kadar ASB ye geçiş planlamasını göndermesi gerekmektedir. ASB; 01.07.2020 den itibaren belgeli kuruluşlarımız tarafından gönderilmiş olan geçiş planlaması da dikkate alınarak sıradaki en uygun denetimde (1. gözetim, 2. gözetim,  belge yenileme denetimi vb.) geçişlerin yapılmasını sağlayacaktır. Yapılacak olan geçiş denetiminde ortaya çıkabilecek olan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet açılacak ve süresi içerisinde kapatılması talep edilecektir. Süresi içinde kapatılmayan uygunsuzluklar için söz konusu kuruluşun belgesi askıya alınacaktır.

Konu hakkında ASB ile irtibata geçmeniz halinde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız… ’’

                                                                                                                30.12.2019

ISO 22000:2018 Transition Announcement

ISO 22000:2018 Food Safety Management System Standard has been published on 19 June 2018.

The International Organization for Standardization (ISO) has set the transition period for ISO 22000: 2018 to 3 years from the date of publication of the standard.For this reason, our customers who are certified by ASB must ensure the transition to ISO 22000: 2018 by 18.06.2021 at the latest. If the transition is not provided, the validity of ISO 22000: 2005 documents will not be valid as of 18.06.2021.ISO 22000: 2005 version audit will not be performed after 01.03.2021. The transition planning foreseen by ASB is as follows:

I)     Organizations Applying for a Certificate for the First Time:Certification applications of the organizations applying for the first time will be accepted according to ISO 22000: 20018 as of 01.07.2020.

However, the certification applications of the organizations that have not completed the transition studies for the first time will be accepted until 01.12.2020 according to ISO 22000: 2005 version and additional audit will be stipulated because there is not enough time for the transition period. (Please contact ASB for additional audit requirements)

II-) Existing Organizations Certified by ASB:
All organizations certified by ASB will pass the requirements of ISO 22000: 2018 standard by 18.06.2021.

However, certified organizations are required to submit the transition plan to ASB by 01.12.2020 at the latest. From 01.07.2020 date, considering the transition plans sent by our certified organizations and transitions will be ensured in the next most appropriate audit. (first surveillance, second surveillance, re-certificateion, etc.) The nonconformities can be opened for the nonconformities that may arise during the transition audit and requested to be closed within the due period. The certificate of the organization shall be suspended for nonconformities which are not closed in due time. We will be happy to help you if you contact the ASB on this matter.

Başvuru Formu