Sertifika Alma Süreci

Yönetim Sistemi standartları konusunda belge/sertifika almak için izlenecek olan metot aşağıdaki gibidir :

– Öncelikle talep etmekte olduğunuz standart’ ın istemiş olduğu dokümantasyon şartlarının ( Kalite / Çevre / İSG El Kitabı , Prosedürler , Prosesler , Talimatlar , Planlar , Formlar , Organizasyon Şeması , Görev Tanımları, çevre için boyut değerlendirme , İSG için risk analizi vb ) hazırlığının yapılması gerekmektedir.Bu hazırlıklar için kuruluşlar şart olmamakla birlikte genelde profesyonellerden (danışman) destek almaktadırlar.Ama kuruluş arzu ederse kendi elemanlarını bir dizi eğitime gönderip sonra bu elemanları vasıtası ile de kendi sistemini kurabilmektedir.Bütün bunların yanında kuruluş personelinin eğitimleri , kuruluş alt yapısında gerekli olması halinde alt yapıya yönelik iyileştirmelerin yapılması , eğer var ise ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yaptırılması, ISO 14001 için gerekli olması halinde çevresel ölçümler , OHSAS 18001 için ise gerekli olması halinde yapılması gereken İSG ölçümleri de sürecin gereklilikleri arasında bulunmaktadır.

– Bu sistemin hazırlık aşamasının süresi ; kuruluşun ürün / hizmet çeşitliliğine , personel sayısına , danışman kullanıp kullanmamasına göre vb değişkenlik göstermektedir.

– Yukarıda bahsi geçen dokümantasyon sisteminin kurulmasından sonra kuruluş 2 ay bu sistemi uygulamalıdır.

– İki aylık uygulama sürecinden sonra veya bu süre dolmaya başladığı günlerde kuruluş ASB ye Başvuru Formunu kullanarak müracaat etmelidir.

– Vergi levhası , imza sirküleri , oda kayıt belgesi , resmi gazete ve varsa sektör şartı bir yasal izin vb bunları ASB ye müracaat formuyla birlikte ulaştırmalıdır.

– Sonrasında kuruluş ASB ile 3 yıllık bir Belgelendirme Sözleşmesi yapmalıdır.

– Daha sonra ASB planlama birimi tarafından kuruluşa yönelik denetim planlanmakta ve kurulan sistemin uzman denetçiler tarafından denetlenmesi sağlanmaktadır.

– Denetim sonucunda hazırlanan rapor ASB Belgelendirme Komitesine sunulmakta ve şartların olumlu olması halinde kuruluş ASB tarafından belgelendirilmektedir.

– Sonrasında 1.yıl sonunda ve 2.yıl sonunda ASB tarafından sistem şartlarının devamının izlenmesi için kuruluş yine denetlenmekte ( gözetim tetkiki ) ve sorun olmaması halinde kuruluşun belgesi devam etmektedir.

– 3.yılın sonunda ise ASB ile kuruluş arasında yeniden 3 yıllık bir Belgelendirme Sözleşmesi yapılmakta ve yine 1. ve 2. yıl sonunda yapılacak olan Gözetim Tetkikleri ile süreç benzer şekilde devam etmektedir.

Bu genel sürecin yanında sitemizde ana sayfada yer alan Belgelendirme bölümünde bulunan Belgelendirme Süreci iş akış şeması ise hazırlık aşamasından sonraki akış daha detaylı olarak ortaya konulmaktadır.

Başvuru Formu