6 Sigma nedir?

I. Dünya savaşı sonunda “istatistiksel kalite kontrol”, “örnekleme”, ‘spesifikasyon’, ‘tolerans’, vb. terimler üreticilerce kullanılmaya başlanmıştır. O dönemde başlayan tüm bu çaba ve çalışmaların bugün bizi getirdiği nokta düşük maliyetlerle ve yüksek kalitede üretim yapmak veya hizmet verme zorunluluğudur. 6 sigma bunu sağlayabilecek alternatifsiz bir model ve mükemmellik felsefesi kavramıdır.
Nasıl bir felsefedir?

Sahada bazı altı sigma uygulamalarında yanlış anlaşılmalar oluşmaktadır. Bazı firmalar bunu sadece satışa hazır ürünün tam anlamıyla kontrol altına alınmasını sağlayan kalite kontrolü olduğunu düşünmektedir. Bazı firmalar ise, altı sigmayı ileri düzeyde uygulayarak bir çok önemli getiri sağlayabilmişlerdir. Sıradan bir kalite ölçüsü olarak düşünmek yerine öncü firmalar altı sigmayı basitçe sınıfının bir numarası olma felsefesi olarak görmüşlerdir. Öyle ki 6 sigma firmanın kalite stratejilerinin elendiği bir elek ve oluşturulan programların sonuçlarının değerlendirildiği bir yaklaşım haline geldi. Örneğin altı sigma EFQM mükemmellik modelinin tüm kriterlerini sağlarken prosesler tabanını beslemektedir.
6 sigma’nın sırrı ?

6 sigma müşteri odaklı bir çok programdan farkı, maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyeti sağlaması bakımından oldukça çarpıcı sonuçlar vermesidir. Bunu yaparken ortaya koyduğu ölçülebilir ve tutarlı net sonuçlar altı sigma’nın alternatifsiz olmasını sağlayan unsurlardır. Ayrıca 6 sigma sıçramalı büyümeyi hedefler, yani küçük, küçük yapılan iyileştirmelerle yetinmez ve daha fazlasını ister.
Peki sigma nedir?

Sigma(σ) yunan alfabesinden alınan ve istatistikte ortalamadan uzaklığı tanımlamak için kullanılan bir simgedir.
6 sigma yı her firma uygulayabilir mi ?

6 sigma orta ve büyük ölçekli firmaları kapsayan bir yaklaşımdır. Bunun bir çok geçerli nedenleri vardır . Temelde 6 sigma içerisinde devinim ve başkalaşma barındıran bir felsefedir. Başkalaşım ve değişim sağladığı kalıcı konforun ve rahatlığın yanında bilgi ve deneyim gerektirir. Bu noktada profesyoneller şuna dikkat etmelidirler; bir birim bilgi ile sağlanan katma değer veya tasarruf, onu elde etmek için ödenen miktarla örtüşür durumda mıdır?

Bu analizi yaparken 3 önemli parametre göz önünde bulundurulur.
1- İşin bugünkü durumu ve geleceği,
2- Mevcut performansın değerlendirilmesi,
3- Değişim ve iyileşme için gerekli sistem ve kapasite.

6 sigma her firmada uygulanamaz. Uygulamak isteyen bir firmada öncelikle güvenilir verilere ve uygulanan bir kalite yönetim sistemine ihtiyaç vardır. 6 sigmaya inanan ve destekleyen bir yönetim ve iyileştirme yapmak için heyecan duyan çalışan (adanmış personel) olmalıdır.
6 sigma ile birlikte telaffuz edilen kara kuşak ve yeşil kuşak gibi bazı unvanlar var. Nedir bu kuşaklar?

Her 6 sigma uygulamasında, “şampiyon”, “uzman kara kuşak”, “kara kuşak” ve “yeşil kuşak” yer alır. 6 sigmanın sorumlusu şampiyondur, şampiyon projeleri seçer, onaylar ve takip eder. Uygulamaları yapacak ve projeleri yürütecek olanlar kara kuşaklardır. Tüm uygulamaları denetleyen ve gözlemleyen bir uzman kara kuşak yer alır. Ayrıca ölçme, analiz, dokümantasyon v.b. gibi lojistik sağlayan yeşil kuşaklar bulunur.
Neden kara kuşak, yeşil kuşak diye adlandırılmış?

Kara kuşaklar bilimsel tekniklerle donatılmış problem savaşçılarıdır. Nasıl özel bir askeri birliğe, savaş sırasında işine yarama ihtimali olan her türlü bilgi, silah ve ekipman sağlanarak özel görevlere gönderiliyor ise, kara kuşaklar da problem çözümünde işine yarayacağı her türlü bilimsel tekniklerle donatılarak problemlerle (verimsizlikle) savaşa gönderilir.

Nedir bu bilimsel teknikler?

Büyük bir kısmı istatistiğe yani matematiğe dayanan tekniklerdir.
Korelasyon, regrasyon, hipotez testleri, t-test, ki-kare testi, varyans analizi, güven aralığı, deney tasarımı, faktöriyel deneyler, kontrol planları, X-R şemaları, I-MR şemaları, R&R analizleri, hata türü ve etkileri analizi, sebep sonuç diyagramları, bunların başlıca olanlarıdır.
Kimler kara kuşak olabilir?

Kara kuşak olmak isteyen adayın eğitim durumu önemlidir. Belli üniversitelerin, belli bölümleri gibi şart yoktur, ancak kara kuşak olmak isteyen adayın matematiğe yatkın olması gereklidir.
Nasıl kara kuşak olunur?

Öncelikle bir kara kuşak adayının üzerinde çalışacağı bir proje (şavaşılacak problem) belirlenir. Yani problem tanımlanır, hedefler konur. Bir hafta eğitim, üç hafta uygulama olmak üzere, dört kez tekrarlanan, toplam dört aylık süre boyunca bu proje üzerinde aday çalışır. Projeyi başarı ile tamamlayan aday kara kuşak unvanını alır. Yani, öğrenirken şirketine kazandırır.
Bir proje şirketine ne kadar kazandırır ise başarılı sayılır?

Bu şirkete ve projeye bağlıdır. Bazı büyük kuruluşlar bir projenin yıllık getirisi 200.000 USD nin üzerinde ise başarılı sayarken, bazıları 100.000 USD yi kara kuşak olmak için yeterli görmüşler. Ülkemizde bu rakamları biraz aşağıya çekmek yanlış olmaz. Ancak, bir projenin yıllık getirisi 30.000 USD nin altında olmaması sağlanmalıdır.
Bir kara kuşak yetiştirmenin maliyeti nedir?

Eğimler artık ülkemizde de veriliyor. Üç yıl önce yurt dışından sağlanan eğitimlerin maliyeti on- onbeş bin dolarlarla ifade edilirken, şimdi birkaç bin dolarla sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra kara kuşak adayına note-book ve özel bir yazılım sağlanmalıdır.

Başvuru Formu