Belgelendirme ve Akreditasyon

BELGELENDİRME ve AKREDİTASTON NEDİR?

Belgelendirme nedir: Laboratuar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Akreditasyon nedir: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili olarak, belirli uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yeterli olduğunu resmi olarak ifade ederek gösteren, üçüncü taraf doğruluk beyanıdır.

Akreditasyon, ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından; Laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır. Örneğin; Almanya’da DAR ( TGA ), İngiltere’de UKAS, Hollanda da RVA, Türkiye’de TÜRKAK vb. kuruluşların asli amacı kendisine müracaat eden kuruluşları talep ettikleri kapsamda denetleyerek ilgili uluslar arası standarta uygun olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektedirler. Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren şirketin uluslar arası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.

Belgelendirmenin Amacı
Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin ;

Daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun,
Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun,
Etkin olarak uygulandığının,
Bağımsız bir göstergesidir. Böylece yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer yaratmaktadır.

Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.
Kalite Sistem Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu
Kalite Sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; EN/ISO IEC 17021:2006 – Kalite Sistem Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme

Kuruluşları İçin Genel Kriterler

Laboratuar Akreditasyonu
Her türlü kalibrasyon, analiz ve test hizmeti verecek Laboratuarların akreditasyonudur.
İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17025:2000 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar
Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu
Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN 45011:1993 – Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler

Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu
Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; EN ISO/IEC 17024: 2003 – Personel Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler

Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu
Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; EN ISO/IEC 17020: 2004 – Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması İçin Genel Kriterler

Belgelendirme Kuruluşları ve Özellikleri
Belgelendirme kuruluşları; akreditasyona esas konulardan olan kalite yönetim sistemlerinin firmalarda (ISO 9001:2008, OHSAS, HACCP, ISO 16949 … ) standart gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunu denetleyen ve bunu bir belge ile dokümante eden organizasyonlardır.

Belgelendirme kuruluşunu seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Belgelendirme yapmaya yetkili ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür, akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmelisiniz. Bu amaçla; çalışacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini isteyiniz ve akreditasyon belgesinin kapsamını inceleyiniz. Belgelendirme Kuruluşunun Türkiye’deki belgelendirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşunuzun faaliyetleri yer almakta mıdır, eğer yoksa verdiği belge tanınır bir belge değildir.

Başvuru Formu