Cam , Seramikte Kalite ve ISO 9001

Cam ve seramik ürünler konusunda ülkemiz global rekabette her geçen gün daha ileriye gitmektedir.Zaten özellikle seramik çini vb konusunda atalarımızdan gelen miras çok önemlidir. Selçuklu ve Osmanlı eserlerine bakıldığında bu tür sanatsal ve mimari uygulamalar büyük bir hayranlıkla dikkat çekmektedir.Günümüzde ise bu sektörde ciddi faaliyetler yürütülmektedir.Sektördeki üretim yapanlar başarı ve hedefe ulaşmanın kaliteden geçtiğini çok iyi bilmektedir. Bahsedilen kalite personel temininden , makina ekipman ve ham madde teminine kadar ve nihayetinde sevkiyat ve hatta satış sonrası bazı hizmetlere kadar entegre ve bir bütün olarak ele alınmalı ve işletmeler yapısını bu temelde oluşturmalıdır.Bu anlatımda geçen konuların hemen hepsini içine alan ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi uluslararası bir standart ta hazır bulunduğuna göre geriye kalan işte bu standartı temel olarak işletmelerinde oturtup felsefesinde de yer aldığı gibi stabil kalmayıp sürekli işletmeyi iyiye götürmek için adımlar atılmalıdır.

Başvuru Formu