ÇED Nedir ?

Gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerin çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi ve tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilecek esasları düzenleyen rapora Çevre Etki Değerlendirme raporu kısaca ÇED Raporu denilmektedir.

Kuruluşun yürüttüğü faaliyetler yönetmeliğin Ek – 1 listesine giriyor ise yapılacak çalışmalar ve hazırlanan ÇED Ankara da bakanlığa sunulmakta ve nihai karar burada çıkmaktadır.

Eğer kuruluş faaliyeti EK – 2 listeye giriyor ise yapılacak çalışmalar ve hazırlanan ÇED kuruluşun bağlı olduğu il çevre müdürlüğüne sunulmakta ve nihai karar burada çıkmaktadır.

ÇED raporları bakanlığın yetki verdiği çevre firmaları tarafından yürütülmektedir.

Başvuru Formu