Çevre Belgesi

ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi bir kurumun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı bir yönetim sistemi prensibiyle yani sistematik bir şeklide minimize etmeye veya yok etmeye çalışan bir sistemdir. ISO 14001 çevre belgesi alan bir kurum yasal olarak konulan mevzuatlara uyum gösterdiği ve yaptığı faaliyetleri çevreye zarar vermemesi için sistematik ve kontrollü bir şeklide yaptığını gösterir bir belgedir.
ISO 9001 belgesinde olduğu gibi ıso 14001 belgesinin alınmasında öncelikle bir eğitim ve danışmanlık firması ile çalışılması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken danışmanlık firmasının sektörünüzle ilgili yasal mevzuatlara hakim olması ve çevre mühendisi bulundurması gerekir. ISO 14001 danışmanlık ve eğitim firması ile birlikte öncelikle ISO 14001 çevre standardı yorumlanır daha sonra sistematik bir şeklide biz ne yapıyoruz hangi faaliyetlerimiz çevreyi etkiliyor burada da şu soru aklımıza gelebilir çevre deyince neyi anlayacağız. Evet çevre deyince hava su toprak bitki canlı gibi varlıkları anlayacağız çevrenin kirletilmesinde maksat ise gürültü, estetik, çevrenin doğasını değiştiren etkenler örnek havanın kalitesi (hava kirliliği) toprağın kalitesi (toprak kirliliği) suyun kalitesi vs gibi etkenlerdir.

Şimdi altı adımda sistem kurma çalışmasının özetini anlatacağız

1 Adım Yaptığımız faaliyetlerde çevreyi etkileyen faaliyetlerimiz nelerdir?

2. Adım Çevreyi etkileyen faaliyetlerimizde hangi faktörler işlemler etkiliyor?

3. Adım Çevreyi etkileyen işlemlerimizin sınıflandırılması nasıl yapılacak (Risk değerlendirme faaliyeti)

4. Adım Sınıflandırılan çevre etkilerimizi azaltmak için neler yapacağız (Çevre Yönetim Sistemi Programları)

5. Adım Çevre Yönetim Sistemi programlarına göre alınan tedbirleri nasıl kontrol edeceğiz (Çevre Kontrolleri)

6. Adım acil bir çevre kazasında neler yapacağız (Acil Hal Planları)

Bu altı adımda sistemimizin genel hatları ile çerçevesi belirlenir ve ISO 14001 belgesi standardının diğer yönetim sistemi istekleri ile birlikte dokümantasyon çalışması ve ardından sistemin uygulanması aşaması gerçekleştirilir.

ISO 9001 14001 belgesi danışmanlık ve eğitim şirketi size ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 belgelendirme firmalarından teklifler alır ve uygun görülen belgelendirme firması ile sözleşme imzalanır. ISO 14001 belgesinin denetimleri iki aşamalıdır ve birinci aşamada sisteme ve yasal mevzuatlara uyuma genel hatları ile bakılır ve ön denetim yapılır. Eksiklikler var ise denetçi tarafından bildirilen eksiklikler tamamlanır daha sonra ikinci aşama denetime yani gerçek belgelendirme denetimine geçilir. ISO 14000 ISO 14001 çevre belgesi belgelendirme firması tarafından yapılan denetim sonucu belgeye almaya hak kazanılır.

Başvuru Formu