GMP Nedir ?

GMP türkçeleştirilecek olursa İyi Üretim Uygulamalarının ingilizcesinin ( Good Manufacturıng Practıse ) kısaltmadır.İşletmeler belirli sistemler dahilinde üretimlerini gerçekleştirmektedirler.İşte bütün bunların yanında genel geçer bazı kurallar dahilinde üretimlerin iyileştirilmesi esasına dayalı bir sistemler bütünü olarak düşünülebilir.

GMP KURALLARI GENEL OLARAK

a- Üretimini yapacağın işlerin ayrıntılarına karar ver(ürün tipleri, kontrolleri, onayları)
b- Yapacağın her şeyi yaz (Standart uygulama yöntemleri ( Standart operating procedures=SOP’ lar), ekipmanlar, laboratuarlar vb)
c- Yazdığın her şeyi yap (Eğitim, yeterlilik, proses kontrol)
d- Yaptıklarını Kanıtla(kayıtlar, denetimler)
e- Hataları düzelt ve kaliteyi artır( işlemleri izle, soruştur ve sonuçlar çıkart)

mantığı temelinde üretimlerin iyileştirilmesine dayanır.Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığı uygulamaları teşvik edici ve hatta zorlayıcı yasal düzenlemelerde yapmıştır.
İnsan sağlığı için üretimi yapılan her ürünün, üretimin tüm aşamalarında ve uygulamalarında yüksek kalite seviyesine sahip olması gereklidir. Son yıllarda önce tavsiye kararı olarak başlayan, sonra ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri tarafından uygulanması, zorunlu kılınan kararlara göre her türlü Gıda ve sağlık ürünlerinin GMP koşulları altında üretimlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Daha sonra ülkemizde Sağlık bakanlığı tarafından bu kurallar bütünü resmi olarak kabul edilmiştir. GMP kurallarını kendi insanlarının sağlığı, gerçekleştirilen çalışmaların ve üretimlerin dünya tarafından kabul edilebilmesi için yerine getirmek ve uygulamak zorundadır.
GMP BELGESİ TEMEL ŞARTLARI

a- Kalite yönetimi
b- Personel ve organizasyon
c- Bina, donanım, ekipman ve materyaller
d- Dokümantasyon
e- Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım
f- Kalite kontrol ve yeterlilik testleri
g- Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme
h- Şikayetler ve geri çağırma
i- Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi
j- Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi

k- İçsel ve dışsal denetim .

şeklinde özetlenebilir.

Başvuru Formu