Hazır Betonda Kalite ve ISO 9001

Lokomotif sektör denince ilk akla gelen sektör ülkemizde inşaat sektörü denilebilir.İnşaat sektörü inşaatta kullanılan beton , pencere , kapı vb pek çok sektörüde tetikleme özelliğine sahip olması ve çok ciddi bir istihdam kaynağı olması sebebiyle en öneli sektörlerin başında yerini almaktadır.İşte bu sektörün en önemli ham maddeside hiç şüphesiz ki beton ve tabi ki özellikle de hazır betondur.Ülkemizde bu sektörde pek çok yasal düzenleme yapılmıştır.Bu düzenlemeler zaten bu konuda üretim yapan hazır beton firmalarını belirli bir oranda disipline sokmaktadır.Bu sektörün canlı kalabilmesi , deprem riski içinde bulunan ülkemizde kaliteli binalar yapılabilmesi ve rakipleri ile rekabet edebilmesinin en önemli unsuru kalite dir. Bahsedilen kalite personel temininden , makina ekipman ve ham madde teminine kadar ve nihayetinde sevkiyat ve hatta satış sonrası bazı hizmetlere kadar entegre ve bir bütün olarak ele alınmalı ve işletmeler yapısını bu temelde oluşturmalıdır.Bu anlatımda geçen konuların hemen hepsini içine alan ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi uluslararası bir standart ta hazır bulunduğuna göre geriye kalan işte bu standartı temel olarak işletmelerinde oturtup felsefesinde de yer aldığı gibi stabil kalmayıp sürekli işletmeyi iyiye götürmek için adımlar atılmalıdır.

Başvuru Formu