HYB Belgesi Nedir ?

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgelerdir.

Bu belgeler özellikle satış sonrası servis hizmeti veren araç , beyaz eşya servisleri vb ile hemen her tür hizmet veren kuruluşlar için TSE personeli tarafından yapılan kontrol ve denetimler neticesinde verilebilen belgelerdir.

Başvuru Formu