ISO 9001 Türkak Belgesi

ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından talep edilmektedir. Bu belge çoğu zaman yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayabilecektir. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.Uzun vadeli sonuçlar için ise bu sistemin işletmenizde etkin olarak uygulanması ve işletme içinde de maliyetlerin düşürülmesi vb konulardaki etkilerini görmenizle mümkün olabilecektir.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.
ISO 9000: Kuruluşların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik konular başta olmak üzere olarak Kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.( belgelendirmeye esas teşkil eden standartların yanında klavuz standartlarında bulunduğu bir bütün )

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve Belgelendirme denetimine esas teşkil eden standarttır. Ayrıca verilen belgenin adıdır.

ISO 9001 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar planlanarak yapılmakta ve yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO9001:2008 versiyonu).

TS EN ISO 9000:2008 Serisi

TS EN ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;

1. TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler
3. TS EN ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistem-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
4. TS EN ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 9001:2000 Maddelerinin Yapısı

1. Kapsam
2. Bilgi Referansları
3. Terimler ve Tanımlar.
4. Kalite Yönetim Sistemi .
5. Yönetim Sorumluluğu.
6. Kaynak Yönetimi.
7. Ürün Gerçekleştirme.
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

4,5,6,7,8 Maddeler zorunlu şartlardır.

ASB faaliyetlerini TÜRKAK dan aldığı akreditasyon ile yürütmektedir.ASB bu akreditasyon ile verdiği sertifikalarda TÜRKAK logosunu kullanma hakkına sahip olmuştur.Böylece ASB nin verdiği belgeler bütün dünyada geçerlilik kazanmıştır.Ülkemizde ise özellikle kamu ihalelerine giren şirketler için ASB nin verdiği TÜRKAK dan akredite belgeler tercih edilmektedir.Böylece eksta başka işlemlere gerek kalmaksızın ilgili kuruluş ASB den almış olduğu ISO 9001 belgesi ile ihalelere doğrudan katılabilmektedir.

Başvuru Formu