Kalite Sistem

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.
Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir.
– Daha Geniş Pazar Fırsatları
– Artan Müşteri Memnuniyeti
– Artan Müşteri Sadakati
Müşteri memnuniyeti sağlar
Maliyetleri denetim altına alır
Kayıpları en aza indirir
Sürekli gelişimi sağlar
Hataları azaltır
Verimliliği arttırır
Karlılığı arttırır
Müşterilerinizden güven duygusu oluşturur.
Etkili rekabet imkanı verir
Çalışanların motivasyonunu arttırır.
Zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak verir.
İç ve dış müşterilerle olan iletişimini güçlendirir.

Başvuru Formu