Küresel Isınma

Son yıllarda sıkça kullanılan bir terim olan “Küresel Isınma” Dünya Atmosferi ve Okyanuslarındaki ortalama ısı artışını ifade etmektedir. Son 50 yıl içinde yapılan hassas ölçümlerde, Dünyanın yüzey ısısının son yüzyıl içinde ortalama 0.60 C artmış olduğunu göstermektedir.

Konu ile ilgilenen bilim adamları, çok küçük gibi gözüken bu sıcaklık artışının etkilerinin çok büyük olduğunu, mevcut buzulların yok olmaya doğru gittiğini, çok yakın bir gelecekte iklimin tamamen değişeceğini, içme ve kullanmaa suyu kaynaklarının tamamen kuruyacağını, bitki örtüsünün yok olacağını ve kuraklığın dünyaya hakim olacağını iddia etmektedir.

Genellikle bilim adamları bu felaket senaryosu üzerinde mutabık olmakla beraber, sebepleri konusunda tam bir fikir birliği sağlayamamaktadır. Çok sayıda araştırmacı, son yüzyılda atmosfere salınan Karbondioksit, Metan gibi gazların atmosferin üst tabakalarında toplanarak bir örtü gibi (sera etkisi) dünyamızın ısı kaybetmesine engel olduğu ve gittikçe ısınmasına yol açtığı düşüncesindedir. Elbette ki bu durumun sorumlusu olarak da gelişmiş ülkeler tarafından kullanılan ve genellikle fosil yakıtlara dayalı enerji kullanımı ortaya konulmaktadır.

Her ne şekilde olursa olsun yaşadığımız dünyanın kirletilmemesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakılması her toplumun,her ferdin mutlak bir borcudur. Bu tehlikeli gidişi tamamen durdurmak olmasa bile yavaşlatmak adına, son yıllarda gelişmiş toplumlarda çevre bilinci gelişmiş ve bazı tedbirler alınmaktadır. ISO 14001 Standardının oluşturularak yayımlanması bu tedbirlerin başta gelenlerindendir. Sorumsuzca harcanan doğal kaynaklar ve kirletilen çevrenin bir nebze olsun korunabilmesi için bu Uluslararası Standard oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur.Bu standart şartları etkin olarak uygulandığında havaya , toprağa ve suya verilen zararlar minimize edilmekte doğal kaynak kullanımı en aza indirilmektedir.Ve bu standarda uygun olarak çalışan firmaların artması halinde ise dünyamızın bozulan ekolojik yapısının tamiri ve en azından bu bozulma ve etkilerinin azaltılması mümkün olacaktır.

Başvuru Formu