Metal Sektöründe Kalite ve ISO 9001

Küresel ölçekte de rekabet edebilen önemli oyuncuların yer aldığı sektörlerimizden birisi metal sektörüdür.Bu sektörün değişik alanlarında faaliyet gösteren pek çok firmamız bulunmaktadır.Bu firmalarımızdan bazıları global rekabete ayak uydurabilecek sistemlerle yönetilmektedir. Ancak özellikle büyüme hedefli ve daha küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüyüp kalkınmasının en temel anahtarı kalitedir. Bahsedilen kalite personel temininden , makina ekipman ve ham madde teminine kadar ve nihayetinde sevkiyat ve hatta satış sonrası bazı hizmetlere kadar entegre ve bir bütün olarak ele alınmalı ve işletmeler yapısını bu temelde oluşturmalıdır.Bu anlatımda geçen konuların hemen hepsini içine alan ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi uluslararası bir standart ta hazır bulunduğuna göre geriye kalan işte bu standartı temel olarak işletmelerinde oturtup felsefesinde de yer aldığı gibi stabil kalmayıp sürekli işletmeyi iyiye götürmek için adımlar atılmalıdır.

Başvuru Formu