Periyodik Muayene

Bir makine veya ekipmanın güvenli bir şekilde, istenilen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayenelerdir. Periyodik muayene veya fenni muayene de denilmektedir.

Periyodik kontroller / muayeneler etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak bilinmektedir.

Makineler ve bunların parçaları, çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak zaman içerisinde deforme olmaya başlar.Bir süre sonra bu ekipmanların kullanım zamanı bitecektir. Sürekli bakım ve onarım faaliyetleri sayesinde bu yıpranma geciktirilebilmektedir. Ancak yapılan bakım ve onarımlar ekipmanın güvenli çalışıp, çalışmadığına dair bir sonuç ortaya koymamaktadırlar. Yalnızca yapılacak olan periyodik muayeneler sayesinde ekipmanın emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmadığı belirlenebilir.

Başvuru Formu