Plastik Sektöründe Kalite ve ISO 9001

Dünyada ve ülkemizde kullanılan eşya / ürünlerin çok çok büyük kısmında kullanılan ham maddelerden en önemlilerinden birisi şüphesiz ki plastikdir. Çevrenize baktığınızda bir çok plastikten mamul ürün görmeniz mümkündür.Ülkemizde de bu sektör her geçen gün önem kazanmakta ve büyümektedir. Geri dönüşüm firmalarından enjeksiyon ürün yapanlara kadar , masa sandalyeden , granül üretimine kadar çok geniş bir alanda faaliyetler yürütülmektedir.Dolayısı ile bu sektörün canlı kalabilmesi ve globalleşen dünyamızda rakipleri ile rekabet edebilmesinin en önemli unsuru kalite dir. Bahsedilen kalite personel temininden , makina ekipman ve ham madde teminine kadar ve nihayetinde sevkiyat ve hatta satış sonrası bazı hizmetlere kadar entegre ve bir bütün olarak ele alınmalı ve işletmeler yapısını bu temelde oluşturmalıdır.Bu anlatımda geçen konuların hemen hepsini içine alan ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi uluslararası bir standart ta hazır bulunduğuna göre geriye kalan işte bu standartı temel olarak işletmelerinde oturtup felsefesinde de yer aldığı gibi stabil kalmayıp sürekli işletmeyi iyiye götürmek için adımlar atılmalıdır.

Başvuru Formu