REACH Belgesi ve Sistemi Nedir ?

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut bir çok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğüdür. REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.
18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olan REACH Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında, son haliyle ise 29 Mayıs 2007 tarih ve L136 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunlu bulunmaktadır.
REACH Sistemi AB’ye yapılan kimyevi madde ihracatımızı doğrudan etkilemektedir!

REACH Sistemi AB’ye yapılan kimyevi madde ihracatımızı

doğrudan etkilemektedir.

•REACH Sisteminin, Türkiye’nin henüz AB’ye üye ülke olmamasından dolayı, yurtiçi kimya üretimimize ve AB dışı ülkelere ihracatımıza kısa vadede doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.
•Türkiye’den AB’ye yapılacak kimyevi madde ihracatında, ihracatçı firmalarımızın, REACH Sisteminin gerektirdiği şekilde, ihraç edecekleri ürünleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (European Chemicals Agency – ECHA) kaydettirmeleri gerekmektedir.
•AB’ye tam üye olmamız durumunda, REACH kapsamındaki düzenlemelerin kimya sektörümüzün tüm üretim faaliyetlerinde uygulanması zorunlu hale gelecektir. (AB Uyum süreci Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.)

Başvuru Formu