TSE Belgesi Nedir ?

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi: Türk Standardı bulunan konularda , söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgelerdir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır denilebilir.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 3918 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

Ancak TSE nin kontrol ve denetimleri neticesinde ürün kalite belgesi almayı hak eden kuruluşlar ürün / ambalajı vb üzerinde ilgili türk standartının numarası ve bu numaranın zerinde de baklava dilimi içerisindeki TSE ürün kalite belgesi logosunu kullanmalıdır.

Başvuru Formu