Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için ASB Belgelendirme

Akreditasyon

ASB Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi konularında TÜRKAK Akreditasyon Kurumu ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi konularında JAS-ANZ Akreditasyon Kurumu tarafınca akredite edilmiştir.

TÜRKAK Akreditasyon belgemiz ve kapsamı için lütfen Tıklayınız..

JAS-ANZ Akreditasyon belgemiz ve kapsamı için lütfen Tıklayınız..

Hizmetlerimiz

Günümüzde işletmelerin kurumsallaşmasının en önemli göstergelerinden birisi olarak iyi bir kalite yönetim sistemine sahip olmak gösterilmektedir. İşletmelerin pek çoğu kurumsallaşma için harekete geçmekte , bu yolda vakit ve finans ayırarak ciddi bir emek vermektedir. Bütün işletmelerin kendine göre plan, program ve stratejilere sahip olduğu bilinmektedir. Kurum / kuruluşların her birinin işleyen bir yapılarının olduğu ancak bu yapının çokta sistematik olmadığı görülmektedir.

Ancak daha yüksek niteliklere sahip bir kalite yönetim sistemi kurmak ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini kurup uygulamaktan sürekliliğini sağlamaktan geçmektedir denilmesi son derece uygundur.

Devamı

ISO 14001 çevre yönetim sistemi: Küresel pazarda var olabilmek için artık insana, çevreye verilen, değer ve saygıda önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak daha yüksek niteliklere sahip bir kalite yönetim sistemi kurmak ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini kurup uygulamaktan sürekliliğini sağlamaktan geçmektedir denilmesi son derece uygundur.

Devamı

ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi; ISO 22000:2005 bütün dünyada güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş olan ve daha önce HACCP adıyla anılan

Devamı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir.

Devamı

Son günlerde hızla artan can kayıplarının da olduğu iş kazaları sebebiyle iş güvenliği kavramı ülkemizde biraz daha ön plana çıkmış durumda olduğu gözlemlenmektedir.

Devamı

Rekabetin hemen hemen bütün sektörde yoğun olarak yaşandığı bu günlerde kuruluşları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi kuşkusuz Müşteri Memnuniyetine verilen önemdir diyebiliriz.

Devamı

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir.

Devamı

Referanslarımızdan Bazıları

ISO 9001

ISO 9001, ürün ve hizmet bakımından firmaların uluslararası kabul görmüş standartlara sahip olduğunu gösteren bir sertifikadır. Bu sertifikanın alınması için firmalar belirli şartları taşımaktadır. ISO tarafından belir bu şartlar 5 yılda bir gözden geçirilerek yenilenebilmektedir. En son 2015 yılında şartlar üzerinde revizyon yapılmıştır ve sertifikanın alınması için bu şartların sağlanması istenmiştir. Firmaların bu sertifikayı alması içinde belirli bir prosedürü izlemesi gerekir.

ISO 9001 Nasıl Alınır?

Öncelikle yapılması gereken ISO9001 sertifikasını almak için gerekli olan şartları nail olmaktır. Bu konuda belirlenen bazı görev tanımları, prosedürler, planlar ve organizasyon şemaları gibi bir dizi bilgi vardır. Bu bilgiler ışığında firma kendi bünyesinde yeterliliği sağlamak için çalışmalar başlatmalıdır. Firma şartları sağlamak için yapılması gerekenleri kendi başına yapabileceği gibi görevlendirdiği personelini eğitime gönderebilir veya bu konuda profesyonel hizmet alabilir.

Gerekli şartlara sahip olmak için yapılacak hazırlıklar firmanın personel sayısı, şube sayısı, ürünlerinin ve hizmetlerinin çeşitliliğine göre belirli bir süre almaktadır. Firmanın bu şartlara uygun hale gelmesi sonrasında da belirli bir süre bu şekilde çalışması istenmektedir. Bu süre ise en az 2 aydır. 2 aylık sürenin dolması sonrasında ise firmamız olan ASB’ye başvuru formu ile müracaat edilmesi gerekmektedir. ASB olarak başvuru esnasında istediğimiz evraklar arasında ise vergi levhası, oda kayıt belgesi, imza sirküleri ve eğer varsa sektörde faaliyet göstermesi için yasal izinler bulunmalıdır.

Başvurular sonrasında ise firma denetimleri başlamaktadır. Yapılan denetimlerin olumlu olarak sonuçlanması ASB tarafından firma belgelendirilmektedir. Denetimler ise sadece bu süre zarfı ile sınırlandırılmamaktadır. Firmanın sağlamış olduğu bu standartları ne kadar devam ettirdiği konusunda denetimler devam etmektedir. Sonraki denetimler ise 1.yılın sonunda ve 2.yılın sonunda yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde herhangi bir sorunun görülmemesi firmanın belgesinin devam etmesine olanak sağlayacaktır.

Yürütülen bu süreç ile firmaların ISO 9001 sertifikasına sahip olması ve bu sertifikanın devamlılığının sağlanması için gerekli olan denetimler gerçekleşmektedir. ISO9001 sertifikasına sahip olmak firmalar için oldukça avantajlıdır. Uluslararası kabul görmüş olan standartlara sahip olan firmalar hem daha etkili bir üretim ve hizmet vermekte hem  de özellikle uluslararası piyasada daha kolay rekabet edebilmektedir.

ASB Belgelendirme olarak gerçekleştirdiğimiz titiz çalışmalar ile firmaların almak istediği ISO9001 sertifikası ile ilgili bütün denetlemeleri ve danışmanlık hizmetlerini sizlere sunmaktayız. Bizimle iletişime geçerek sizlerde bu sertifikayı alabilir ve firmanızın daha da değerli bir yapıya sahip olmasının önünü açabilirsiniz.

ISO 14001

ISO 14001 çevre yönetim standartları üretim yapan firmaların doğanın kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanarak üretim yaptığını belgelendirmek için belirlenen standartlardır. Bu standartlar uluslararası kabul görmüş kurallardır ve geçerliliğin uluslararasıdır. Belgenin alınması doğanın kaynaklarının daha bilinçli bir şekilde kullanılmasına olanak sağladığı gibi insanlarında bu konuda fayda sağlamasına katkıda bulunmaktadır. Bir kuruluşun ISO 14001:2015 standardına sahip olması ise birçok avantajı da beraberinde sağlaması anlamına gelmektedir.

Üretim işletmelerinin ISO14001 standartlarına uyum sağlaması uluslararası belirlenen mevzuatlara uyulmasının artmasına katkıda bulunur. Üretimde çevresel performansın artmasını sağlar. Market stratejilerini güçlendirir. Bu standartlara sahip olan firmalar uluslararası piyasada gerçekleştireceği rekabette daha çok kabul görebileceği için rekabet gücünü de artırmış olur. Tüketici önünde irtibatı artacak olan firmanın daha çok müşteriye ulaşması ve sağladığı bu itibar ile pazardaki payını artırması daha etkili olur.

Çevre yönetim standartlarına uyan işletmeler maliyetlerini daha rahat kontrol edebilmektedir. Böylelikle üretim maliyetlerini düşüren işletme verimliliğini de artırabilmektedir. Standartlarda sel, yangın ve deprem gibi afetlere karşı da gerekli hazırlıkların önceden yapılması sağlandığı gibi bu tür kazalarda işletmenin minimum zarar görmesine ön ayak olunmaktadır.

Üretim her zaman bir atığın doğmasına neden olur. Bu atıklar ise doğana en çok zarar veren etkenler arasındadır. ISO14001 standartlarına dahil olan firmalar ise atık yönetimini en iyi şekilde yöneterek kirliliğin kaynaktan başlayarak engellenmesini sağlar. Yönetimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi girdi kontrollerini de artıracağı için tasarrufların en iyi şekilde gerçekleşmesi sağlanır.

Bazı üretimlerin yapılması için çeşitli kurumlardan üretim belgelerinin alınması gerekir. ISO 14001 sertifikası bu belgelerin daha kolay alınmasını sağlar. Aynı zamanda bu sertifika uluslararası kabul gören bir sertifika olduğu için bu durum global pazarda da geçerlidir. Diğer bir yandan ise işletmenin bölge bir sertifikaya sahip olması işletmenin hem kendi ülkesinde hem de yurtdışında prestijinin artmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Belgelendirme süreçlerinde işletme personellerine de gerekli olan bir dizi eğitimler verilir. Bu eğitimler sayesinde personellerinde bu konuda bilinçlenmesi sağlanır. Çevreye zarar vermeden çalışan işletmelerde çalışan personellerde bu durumdan motive olarak daha iş odaklı çalışabilir.

ISO 14001 sertifikası sayesinde çevreye olan zararlar minimuma indiği gibi işletmelerin hem personelleri hem de müşterileri bu durumdan olumlu olarak etkilenmektedir. İşletmenin çevreye olan bu duyarlılığı ayrıca karlılığını olumlu etkileyeceği gibi maliyetlerini de kontrol altına alıp daha da düşürme olanağını işletmeye verecektir. Bu nedenle sertifikanın alınması oldukça fayda sağlamaktadır.

ISO 27001

İşletmelerin bilgi depolamaları sonucu oluşan verilerin güvenliği oldukça önemlidir. Bu bilgilerin zarar görmesi hiçbir şekilde telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabilmektedir. Yaşanılabilecek bu tip durumların önüne geçmek ve işletmenin daha güvenli bir bilgi veri sistemine sahip olması için ISO 27001 sertifikası alınabilmektedir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olarak sunulan bu sertifikanın sahip olduğu standartlara işletmenin ulaşması bilgi güvenliğinin sağlanmasına büyük katkıda bulunduğu gibi işletmeye birçok değerde katmaktadır. Bu nedenle sertifikaya sahip olanlar sadece güvenliklerini değil karlılıklarını artırabilecek birçok unsura sahip olabilecekler.

ISO 27001 sertifikası ile sahip olunacak standartlar sayesinde işletme öncelikle sahip olduğu bilgileri belirli bir düzen içerisinde olması nedeni ile işletme için önemli olan bu bilgileri düzenli olarak görür ve daha kolay analiz eder. Bilgi günümüzde en değerli olgudur. Sertifika sayesinde elde edilen bilgi güvenliği hem işletme için bir avantaj sağlandığı gibi hem de tedarikçiler ve müşterilerin bu konuda daha güvenli olması sağlanmaktadır. İşletmeler tedarikçi ve müşterileri ile bir etkileşim içerisine girdiklerinde bir takım bilgileri de edinmek zorundadır. Bu bilgilerin kayıtlı kalması da vergi kanunlarına göre belirli süreler boyunca gereklidir. İşletmelerin bu bilgileri ISO27001 standartlarına uygun olarak saklaması ise her iki tarafında işletmeye olan güvenini artırmaktadır.

Sertifika ayrıca işletmelere çok güçlü bir prestij kazandırmaktadır. Bilindiği gibi ISO belgelerin uluslararası geçerliliğe sahip belgelerdir. Belge sahibi olan işletmeler belirli standartlara uygun olarak faaliyetlerini yürüttükleri için daha güvenli bir iş çıkardıkları gibi güvende sağlamaktadır. Böylelikle bu standartlara sahip olmayan rakipleri karşısında daha kolay rekabet edebilmektedir. ISO27001 aynı zamanda bilgiye karşı gerçekleştirilebilecek bir saldırıya karşıda gerekli olan önlemlerin önceden alınmasına olanak sağlar. Böylelikle gelecekte karşılaşılabilecek risklere karşı şimdiden önlemlerin alınması büyük bir fayda sağlar.

Standartlara uygun bir şekilde düzenlemeleri yapan işletmeler aynı zamanda birçok alanda işletme performansını çok iyi bir şekilde analiz edebilecekleri için karlılık düzeylerinin kolay bir şekilde artırılması içinde bir güce sahip olur. Bilgi akışının daha doğru ve akıcı bir şekilde ilerlemesi ile işletmenin bütün alanlarının bu olumlu gelişmeden etkilenerek çalışmalarının daha verimli olmasına olanak sağlar.

ISO27001 standartlarına uyarak bilgi güvenliği konusunda uluslararası standartlara uyum sağlamak isteyen işletmeler sertifikayı almak için gerekli başvuruları yapmalıdır. Ayrıca standartların getirdiği düzenlemelerin işletme içerisinde profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Gerekli incelemeler sonrasında ise işletme ISO sertifikasını alarak standartların avantajlarından yaralanabilir.

ISO 22000

Gıda üretimi yapan işletmelerin belirli bir standarda uygun olarak üretim yapması ve kalitesini artırması için ISO 22000 sertifikası alması işletmenin hem kendi iç yönetim sisteminin güçlenmesine hem de rekabet piyasasında güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Günümüzde artık maliyetlerini daha iyi yöneten ve son tüketiciye daha kaliteli ürün sunan işletmeler varlığını daha rahat koruyabilmektedir. Bu nedenle işletmeler bu standartlara sahip olmak istemektedir. ISO 22000 sertifikasını almak isteyen işletmeler ise bir dizi çalışma gerçekleştirmesi gerekir.

ISO 22000 sertifikası almak isteyen işletmeler öncelikle belgelendirme kuruluşları ile iletişime geçmelidir. Bu konuda yetkili olan belgelendirme kuruluşları ile yapılacak olan görüşmeler ile ilk adım atılmaktadır. Gerekli evraklar sunulduktan sonra işletme kendi sistemini ISO 22000 standartlarına göre şekillendirmelidir. Bu konuda yapılması gereken bir dizi düzenleme vardır. Bu düzenlemeler işletmenin kendi işleyişini etkilediği gibi tedarikçilere kadar birçok alanı etkilemektedir. Yapılacak olan düzenlemelerin doğru yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sertifikanın gerektirdiklerini iyi bilen kişilerden destek alınması gerekir.

Standartlara işletmenin sahip olması için işletme çalışanlarından görevlendirilen personeller gerekli eğitimlere alınabilmektedir. Bu eğitimler ile personeller işletmenin neleri yapması gerektiğini belirtebilir. Diğer taraftan daha hızlı bir şekilde ISO 22000 sertifikasına entegre olmak isteyen işletmeler ise bu konuda uzman olan kişilerden danışmanlık hizmeti alabilirler. Yapılacak olan bu çalışmalar sonrasında işletme bütün standartlara uyumu sağladığını düşündüğünde tekrar incelemelerin sağlanması için gerekli başvuruları yapması gerekir.

Belgelendirme kuruluşları işletmelerin bu başvurularına karşılık olarak gerekli incelemeleri başlatmaktadır. Bu incelemelerde işletmenin birçok çalışması incelenmekte ve ISO 22000 standartlarına uyumun sağlanıp sağlanmadığı analiz edilmektedir. Yapılan incelemelerde elde edilen bilgilerde eğer standartlara uygun olmayan veya eksik olan bölümler tespit edilirse bu unsurların düzenlenmesi için işletmeye belirli süreler verilir. İşletmelerin eksiklerini gidermesi sonrasında belgelendirme kuruluşu tam olarak onay verdiğinde işletme artık sertifika almaya hak kazanır. İşletme belirli süreler içerisinde tekrar incelemeye tabi tutulur. İncelemelerin sürekli olarak gerçekleştirilmesinin ana sebebi ise belirli bir standarda sahip olan işletmenin bu standartları sürdürüp sürdürmediğinin kontrollerini gerçekleştirmektir.

ISO 22000 sertifikası gıda üretimi yapan işletmelerin en iyi şekilde üretim yapmaları için gerekli olan standartları içermektedir. İşletmelerin bu standarda sahip olması için üretimin bütün aşamalarını ISO 22000 standartlarına uygun hale getirmesi gerekir. Bu standarda sahip olan işletmeler ise birçok avantaja sahip olarak karlılıklarını artırdıkları gibi insan sağlığını tehdit etmeyen ürünler üretmiş olmaktadır.