ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

asbcert kalite yonetim sistemi

Sanayi ve teknoloji başta olmak üzere baş döndürücü bir hızla yaşanan gelişmeler ülkeleri ve şirketleri kıyasıya bir rekabete ve yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiş durumdadır. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve büyümek müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanma oranına göre gerçekleşebilecektir. Bu ise ancak, işletmelerde, malzeme satın alma aşamasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar yayılan bütün aşamaları kapsayan ve stabil kalmadan verimliliği artırarak sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanmasıyla sağlanabilecektir.

ISO International Organization for Standardization’un kısaltmasıdır ; uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetimi başta olmak üzere standartları simgeleyecek şekilde standart numarasından önce kullanılır.

ISO 9000 Kalite 

Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlanmış ve o tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası bir standart ve kılavuz haline gelmiştir.

ISO 9001 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini , sürdürebileceğini ve geliştirilebileceğini formülize etmektedir.

ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğini ve bu sistemin bağımsız bir kuruluş tarafından sürekli olarak kontrol edildiğinin bir güvencesini belirler ve ortaya koyar .

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

ISO9001:2015 ISO 9001 Belgesinin kullanımı; ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından talep edilmektedir. Bu belge çoğu zaman yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayabilecektir. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.Uzun vadeli sonuçlar için ise bu sistemin işletmenizde etkin olarak uygulanması ve işletme içinde de maliyetlerin düşürülmesi vb konulardaki etkilerini görmenizle mümkün olabilecektir.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Başvuru Formu