İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan mevzuat kapsamında işletmelerin faaliyetleri sonucunda işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ortaya çıkan riskli durumlar değerlendirilmekte ve düzenlenmektedir.

Mevzuat, Avrupa Birliği direktifleri ile eşgüdümlü olarak revize edilip güncellenmekte ve yeni yönetmelikler hazırlanarak yürürlüğe sokulmaktadır.Bahsi geçen yönetmelikler içerisinde, gürültü, titreşim, aydınlık, ortam havasında toz, gaz v.b. parametrelerin sınır değerleri belirlenmektedir. Sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinden ortaya çıkan ilgili parametrelere ait mevcut değerlerin sınır seviyelerle kıyaslanması ve bu kontrollerin yıllık dönemlerde tekrar edilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda ilgili deneylere ait ölçüm ve analiz hizmetlerinin akredite bir laboratuvar tarafından yapılması talep edilmektedir.

Başvuru Formu