Ürün Kalitesi ve ISO 9001

Ürün kalitesinin belgelenebilmesi için o kuruluşun üretim alanı , üretim ekipmanları , kalite kontrol kabiliyeti , teknik personel yeterliliği gibi konulara yönelik yapılan incelemenin ardından ürün ilgili standart veya standartlara göre testlere tabi tutulur.Test sonuçlarının standart değerleri toleransları dahilinde karşılaması halinde kuruluşa ürün kalite belgesi verilir.

ISO 9001 ise bir kuruluşun bütün fonksiyonlarının tariflenmiş kurallara göre işletilmesi ve yapılan işlerin sonuçlarının kayıt altına alınmasına yönelik taleplerin değerlendirildiği bir yönetim sistemi standardıdır.ISO 9001 bu noktada ürünün nasıl izlendiği ve ölçüldüğüne ait metotların belirlenip belirlenmediği ve gerekli test ve kontrollerin kuruluş tarafından yapılıp kaydının tutulup tutulmadığı ile ilgilenir.ISO 9001 asla bir ürün kalite belgesi değildir.Ürün üzerinde herhangibir test vb yapılması ISO 9001 de söz konusu değildir.

Ürün kalitesini belgeleyen bir kuruluş kurduğu ISO 9001 yönetim sistemini iyi işletirse ürün kalitesindeki sürekliliği de o düzeyde yerine getirebilir demektir.İşte o zaman arzu edilen ürün kalitesini bir defaya mahsus değil her seferinde üretme şansına sahip bir kuruluşdan bahsediyoruz demektir.Dolayısı ile hem ürün kalite belgesi hemde ISO 9001 belgesi olan kuruluşlara ait ürün ve hizmetin kalitesinin sürekliliğinden bahsetmek mümkün olacaktır.

Başvuru Formu