Blog

9000

ISO 9001:2008 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir.( ISO 9000:2000 ) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifade bütününün metinselleştirilmiş halidir. Kalite Yönetimi: Bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir. KALİTE HEDEFLERİ: Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeylerdir. Kalite hedeflerinin SMART Olması sağlanmalıdır. S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için M: Measurable / Ölçülebilir A : Achievable / Ulaşılabilir R : [...]

Daha fazla oku...

Tetkik ile İlgili Genel Bilgiler

Tetkik ile ilgili genel bilgiler TETKİK TİPLERİ : 1. TARAF : Kendi sistemimizi bizim tetkikimizdir. (İç Tetkik) 2. TARAF : Ürün /Hizmet tedarik edenleri bizim tetkikimiz 3. TARAF : Bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmek Olarak uluslar arası literatüre uygun olarak verilebilir. Ayrıca bunun yanında proses , ürün tetkiki vb gibi tetkik türlerinden de bahsedilebilir. ISO 9000:2000 de KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKİ : Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin (mutabık kalınan) ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için, bağımsız [...]

Daha fazla oku...

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Geçiş Duyurusu

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı 15.09.2015tarihinde yayınlanmıştır. Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 için geçiş süresini, standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlemiştir. Bu sebeple ASB tarafından belgelendirilmiş olan müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015’e geçişini en geç 14.09.2018 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir. Geçiş sağlanmadığı taktirde 14.09.2018 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır. Söz konusu olan bu geçişler ile ilgili olarak ASB olarak öngördüğümüz geçiş planlaması aşağıdaki gibidir: I-) İlk Defa Belge Almak İçin Müracaat Eden Kuruluşlar: İlk defa başvuran kuruluşların belgelendirme başvuruları 02.01.2017 tarihinden itibaren ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015’e göre kabul edilecektir. II-) ASB Tarafından [...]

Daha fazla oku...

Akreditasyon

Akreditasyon Tanımı: Uluslar arası kabul görmüş kurallara uygun olarak bir hizmetin veya ürünün sunulmasını ifade etmektedir.Bu anlamda kalite belgesi veren kuruluşlar içinde ISO 17021 numaralı standarta uygun olarak sistemini kuran ve uzman personeli ile belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar içinde akreditasyon büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır.Örneğin Türkiye’de TÜRKAK , alman’yada DAR ( TgA ) , İngiltere’de UKAS , Hollanda da RvA , vb kuruluşların asli amacı kendisine müracaat eden [...]

Daha fazla oku...