ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi

KALİTE TETKİK GÖREVLİSİ / BAŞ DENETÇİ GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

Kalite Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve Eğitim sonunda tüm katılımcıların EOQ Kalite Personeli Belgelendirme Şeması’nda öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

Kimler katılmalı
Hem kendi kuruluşları içerisinde, hem yan sanayi olarak hem de belgelendirme amaçlı denetimi ve denetim ekiplerini yönetmek isteyen kişiler, eğer yapacakları denetimlerde sadece yazılı kalite sistemini değil aynı zamanda ISO 9001:2015 şartlarını da doğrulayacaklar ise bu kursa katılmalıdırlar.

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitim Konuları

Kalite Yönetim sistemleri
Kalite yönetiminin temelleri
Proseslerin anlaşılması
ISO 9000:2000 serisi standartlar
Kalite yönetim Prensipleri
Proses tabanlı yönetim sistemleri
ISO 9001:2008 şartları
Denetleme Prosesi
Belgelendirme ve yan sanayi denetimleri
Uygunluk ve etkinlik amacı ile denetleme prosesi
Denetimlerin planlanması ve kaynak sağlanması
Kalite yönetim sistemi, politika ve hedeflerinin gözden geçirilmesi
Kalite yönetim sistemi uygulama ve etkinliği
Takip ve gözetim faaliyetleri
Denetçilerin ve Baş denetçilerin faaliyetleri
Denetim programlarının hazırlanması
Kuruluşun kalite politikası, hedefleri ile müşteri ve yasal şartların anlaşılması
Çalışma dokümanlarının ve soru listelerinin hazırlanması
Müşteri ve ekip toplantılarının gerçekleştirilmesi
Denetim delillerinin toplanması
Denetim delillerinin değerlendirilmesi ve denetim kriterine uygunluk ve uygunsuzluğun belirlenmesi
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Bulgular, yorumlar ve tavsiyelerin raporlanması ve sunulması
Denetim becerileri
Görev yönetimi
Bilgi yönetimi
Personelin organizasyonu
ISO 9001:2008 uygulanması
Müşteri yönetimi
Baş Denetçi Becerileri
Ekip yönetimi
Liderlik

Eğitimin Faydaları

Ne öğreneceksiniz?
Kursun sonunda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız :

Kalite yönetim sistemlerinin amacının anlatılması

Sekiz kalite yönetim ilkesinin anlatılabilmesi

Bir denetim sırasında ISO 9001:2008 şartlarının uygulanması ve yorumlanması
ISO 9001:2008 in etkin uygulanmasının doğrulanması için denetimlerin planlanması ve uygulanması

Denetim bulgularının tam olarak ortaya çıkarabilen denetim raporunun yazılması

Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması amacı ile denetim takip faaliyetlerinin yapılması

Ön Tecrübe
Bütün katılımcılar için ISO 9000:2000 serisi standartların içeriği ve uygulanması ile ilgili ön bilgi ve anlamış olmak önemli ve gereklidir. Kurs sırasında kuruluşların nasıl işlediği ile ilgili temel bilgileri ve üst yönetimin rolünü öğrenecek ve biraz denetim tecrübesi kazanacaksınız. Eğer IRCA kayıtlı bir denetçi olmak istiyorsanız sizlere kurstan önce IRCA web sitesinde kayıt kriterlerini öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Pratik Faaliyetler
Kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001:2008 şartları ile ilgili bilginizi geliştirecek bir dizi alıştırma yapacaksınız. Bütün denetim faaliyetlerini içeren gerçekçi vaka çalışmaları yolu ile denetim ve baş denetçi becerilerini çalışacaksınız.

Kurs Süresi
5 (beş) Gün

Başvuru Formu