ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitimi

Kalite Yönetim sisteminizin iç denetimlerini nasıl gerçekleştireceksiniz?

Kimler Katılabilir;
Eğitim, kalite yönetim sisteminin uygulanmasından sorumlu olanlar veya iç denetim gerçekleştirecek olanlar için idealdir.

ISO 9001:2015 Eğitim Konuları

Ana İçerik Kalite Kavramları
Yönetim sistemleri
Prosesler ve proses etkileşimleri
Proses uygunluğu ve etkinliği
ISO 9000:2000 serisi dokümanlar
ISO 9001:2008 hakkında bilgi
Proses tabanlı kalite yönetim sistemleri modeli
Denetim terimleri ve tanımları
Denetimlerin amacı
ISO 9001:2008 iç denetim gereklilikleri
Denetimler ve Denetçi olmak
Denetim yapıları
Denetçi sorumlulukları
Denetçi Özellikleri
Çalışma şartları
Denetim Planlama
Denetim kapsamı, hedefler ve kriteri denetim planları
Denetim soru listelerinin hazırlanması
Proses denetimleri
Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
Zaman ve bilgi yönetimi
Soru sorma ve örnekleme teknikleri
Not alma
Uygunsuzluk ve iyileştirmelerin yazılması
Karar verme
Rapor tipleri ve istenen içerikleri
Denetim sonrası faaliyetleri
Düzeltici faaliyet
Takip denetimleri
Denetim çalışması
Tam bir denetim prosesinin içerisine katılacaksınız bu denetim ile ilgili sizden denetime hazırlanmanız, gerçekleştirmeniz ve raporlamanız istenmektedir.

ISO 9001:2008 İç Denetçi Eğitimi Almanın Faydaları

Bu kursun sonunda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız :

İç denetimler için ISO 9001:2008 standardı şartları ve özetinin sunulması
Bir denetçinin faaliyetlerinin, sorumluluklarının ve özelliklerinin açıklanması
Denetimlerin uygunluğu ve etkinliği kavramları arasındaki farkın açıklanması
Bir iç denetimin planlanması ve hazırlanılması
Bir iç denetimin gerçekleştirilmesi ve gözlem, görüşme ve doküman ve kayıtları örnekleme ile objektif delil elde edilmesi
Denetim raporlarının yazılması
Düzeltici faaliyet ve takipler ile ilgili proseslerin açıklanması

Tecrübe veya Ön Gereklilik; ISO 9001:2008 Serisi Giriş Kursu

Daha Sonra alınabilecek Kurslar; ISO 9000:2008 Serisi Denetçi / Baş Denetçi Kursu

Denetleme sisteminizin iyileştirilmesi

İç Kalite Denetçisi – İleri derece

Kurs Süresi 2 (iki) gün

Başvuru Formu