ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Koruma bir takım fiziksel ve sistemsel önlemlerin yanında bireylerin bilgi güvenliğine ilişkin tehdit ve risklerden, kurum bilgi güvenlik politika veya kurallarından haberdar olması, bu tehditlere nasıl karşı koyabileceği, olası riskleri mümkün olabilecek en düşük risk düzeyinde nasıl tutabileceği konusunda bilgilenmesiyle mümkün olabilir.

Bilgi güvenliği; iş devamlılığı, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firmaların yapı taşları sayılan kaynakların her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunması amaçlarını taşır. İş dünyasında vazgeçilmez hale gelen bilgi güvenliği konusunda tüm dünya tarafından kabul görmüş standartlara uygun bir yapı sunmaktadır. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kavramının ve bağlı olduğu standartların doğru anlaşılması bu yapının sağlayacağı faydayı önemli ölçüde arttıracaktır.

shutterstock_639730435
shutterstock_600218939
iso27001-yonetim-sistemi
iso27001-2013-turkakli-300x187
hade10
iso27001-logo-kullanim-talimati-300x207 (1)

İşletmelerin bilgi depolamaları sonucu oluşan verilerin güvenliği oldukça önemlidir. Bu bilgilerin zarar görmesi hiçbir şekilde telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabilmektedir. Yaşanılabilecek bu tip durumların önüne geçmek ve işletmenin daha güvenli bir bilgi veri sistemine sahip olması için ISO27001 sertifikası alınabilmektedir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olarak sunulan bu sertifikanın sahip olduğu standartlara işletmenin ulaşması bilgi güvenliğinin sağlanmasına büyük katkıda bulunduğu gibi işletmeye birçok değerde katmaktadır. Bu nedenle sertifikaya sahip olanlar sadece güvenliklerini değil karlılıklarını artırabilecek birçok unsura sahip olabilecekler.

ISO27001 sertifikası ile sahip olunacak standartlar sayesinde işletme öncelikle sahip olduğu bilgileri belirli bir düzen içerisinde olması nedeni ile işletme için önemli olan bu bilgileri düzenli olarak görür ve daha kolay analiz eder. Bilgi günümüzde en değerli olgudur. Sertifika sayesinde elde edilen bilgi güvenliği hem işletme için bir avantaj sağlandığı gibi hem de tedarikçiler ve müşterilerin bu konuda daha güvenli olması sağlanmaktadır. İşletmeler tedarikçi ve müşterileri ile bir etkileşim içerisine girdiklerinde bir takım bilgileri de edinmek zorundadır. Bu bilgilerin kayıtlı kalması da vergi kanunlarına göre belirli süreler boyunca gereklidir. İşletmelerin bu bilgileri ISO27001 standartlarına uygun olarak saklaması ise her iki tarafında işletmeye olan güvenini artırmaktadır.

Sertifika ayrıca işletmelere çok güçlü bir prestij kazandırmaktadır. Bilindiği gibi ISO belgelerin uluslararası geçerliliğe sahip belgelerdir. Belge sahibi olan işletmeler belirli standartlara uygun olarak faaliyetlerini yürüttükleri için daha güvenli bir iş çıkardıkları gibi güvende sağlamaktadır. Böylelikle bu standartlara sahip olmayan rakipleri karşısında daha kolay rekabet edebilmektedir. ISO27001 aynı zamanda bilgiye karşı gerçekleştirilebilecek bir saldırıya karşıda gerekli olan önlemlerin önceden alınmasına olanak sağlar. Böylelikle gelecekte karşılaşılabilecek risklere karşı şimdiden önlemlerin alınması büyük bir fayda sağlar.

Standartlara uygun bir şekilde düzenlemeleri yapan işletmeler aynı zamanda birçok alanda işletme performansını çok iyi bir şekilde analiz edebilecekleri için karlılık düzeylerinin kolay bir şekilde artırılması içinde bir güce sahip olur. Bilgi akışının daha doğru ve akıcı bir şekilde ilerlemesi ile işletmenin bütün alanlarının bu olumlu gelişmeden etkilenerek çalışmalarının daha verimli olmasına olanak sağlar.

ISO27001 standartlarına uyarak bilgi güvenliği konusunda uluslararası standartlara uyum sağlamak isteyen işletmeler sertifikayı almak için gerekli başvuruları yapmalıdır. Ayrıca standartların getirdiği düzenlemelerin işletme içerisinde profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Gerekli incelemeler sonrasında ise işletme ISO sertifikasını alarak standartların avantajlarından yaralanabilir.