ISO 9001 Nasıl Alınır?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartı konusunda belge almak için izlenecek olan metot aşağıdaki gibidir;

 • Öncelikle bu standardın istemiş olduğu dokümantasyon şartlarının ( Kalite El Kitabı , Prosedürler , Prosesler , Talimatlar , Planlar , Formlar , Organizasyon Şeması , Görev Tanımları vb ) hazırlığının yapılması gerekmektedir.Bu hazırlıklar için kuruluşlar şart olmamakla birlikte genelde profesyonellerden ( danışman ) destek almaktadırlar.Ama kuruluş arzu ederse kendi elemanlarını bir dizi eğitime gönderip sonra bu elemanları vasıtasıyla kendi sistemini kurabilmektedir.Bütün bunların yanında kuruluş personelinin eğitimleri , kuruluş alt yapısında gerekli olması halinde alt yapıya yönelik iyileştirmelerin yapılması , eğer var ise ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yaptırılması da sürecin gereklilikleri arasında bulunmaktadır.
 • Bu sistemin hazırlık aşamasının süresi ; kuruluşun ürün / hizmet çeşitliliğine , personel sayısına , danışman kullanıp kullanmamasına göre vb değişkenlik göstermektedir.
 • Yukarıda bahsi geçen dokümantasyon sisteminin kurulmasından sonra kuruluş 2 ay bu sistemi uygulamalıdır.
 • İki aylık uygulama sürecinden sonra veya bu süre dolmaya başladığı günlerde ASB ye Başvuru Formunu kullanarak müracaat etmelidir.
 • Vergi levhası , imza sirküleri , oda kayıt belgesi , resmi gazete ve varsa sektör şartı bir yasal izin vb bunları ASB ye müracaat formuyla birlikte ulaştırmalıdır.
 • Sonrasında kuruluş ASB ile 3 yıllık bir Belgelendirme Sözleşmesi yapmalıdır.
 • Daha sonra ASB planlama birimi tarafından kuruluşa yönelik denetim planlanmakta ve kurulan sistemin uzman denetçiler tarafından denetlenmesi sağlanmaktadır.
 • Denetim sonucunda hazırlanan rapor ASB Belgelendirme Komitesine sunulmakta ve şartların olumlu olması halinde kuruluş ASB tarafından belgelendirilmektedir.
 • Sonrasında 1.yıl sonunda ve 2.yıl sonunda ASB tarafından sistem şartlarının devamının izlenmesi için kuruluş yine denetlenmekte ( gözetim tetkiki ) ve sorun olmaması halinde kuruluşun belgesi devam etmektedir.
 • 3.yılın sonunda ise ASB ile kuruluş arasında yeniden 3 yıllık bir Belgelendirme Sözleşmesi yapılmakta ve yine 1. ve 2. yıl sonunda yapılacak olan Gözetim Tetkikleri ile süreç benzer şekilde devam etmektedir.
 • Bu genel sürecin yanında sitemizde ana sayfada yer alan Belgelendirme bölümünde bulunan Belgelendirme Süreci iş akış şeması ise hazırlık aşamasından sonraki akış daha detaylı olarak ortaya konulmaktadır.
Başvuru Formu