ISO 9001:2015Kalite Yönetim Sisteminin Yararları

ISO 9001 Belgesinin Kullanımı: ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından talep edilmektedir. Bu belge çoğu zaman yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayabilecektir. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.Uzun vadeli sonuçlar için ise bu sistemin işletmenizde etkin olarak uygulanması ve işletme içinde de maliyetlerin düşürülmesi vb konulardaki etkilerini görmenizle mümkün olabilecektir.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Yaklaşık 720 belgeli şirkete uygulanan araştırma sonuçları, ISO9001 in yararlarını şu şekilde ortaya koymaktadır.

Dış yararlar: ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standart ISO 9001:2015

 1. Kuruluşun imajına güçlü bir katkı,
 2. Müşteri memnuniyeti artışı,
 3. Müşteri sayısının artışı,
 4. Rekabet gücünün artışı,
 5. Tedarikçi ilişkilerinde iyileşme.

İç yararlar:

 1. Etkin bir yönetim,
 2. Kurum kültürünün gelişmesi,
 3. Kalite bilincinin oluşması,
 4. Daha iyi bir dokümantasyon,
 5. Sistematikleşmek,
 6. Standardizasyon ve tutarlılık,
 7. Etkinlik , üretkenlik ve verililik artışı,
 8. Maliyetlerin zaman içerisinde azalması,
 9. Kurumsallaşma yolunda önemli hızlı bir ilerleme
Başvuru Formu