İNSAN KAYNAKLARI

Kurumumuzca, Belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere ; Denetçi ve Teknik Uzman olarak görev almak isteyenlerin, kurumumuza şahsen veya e-posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular, ilgili uluslar arası akreditasyon kuralları , ISO 19011 standardı ve ASB kriterlerine göre değerlendirilip, uygun olan Denetçi ve Teknik Uzman adayları ilgili sektörler için tetkiklerde kullanılmak üzere denetçi – uzman havuzumuza alınacak veya kadrolu olarak istihdam edilecektir.

Denetçi – Uzman Başvurusu

Denetçi ve Teknik Uzman Başvurusu için lütfen aşağıdaki linkten gerekli dosyayı indirerek eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

Daha sonrasında ise bilgi@asbcert.com.tr adresine mail atmanızı rica ederiz. Sizinle en kısa sürede yetkili kişi irtibata geçecektir.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Dinamik Olma

Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkiler ve hedeflerine yönelik hızla sonuç alır.

Kariyer ve İş Olanakları – Standart Kalite Güvenilirlik ve Dürüstlük

Standart Kalite ilkeleri çerçevesinde, iş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin güvenini kazanır ve örnek olur.

Müşteri Duyarlılığı

Müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, istikrarlı davranarak daimi müşteri mutluluğu yaratır.

Özgüvene Sahip Olma

Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koyar ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenir.

Sürekli Gelişim ve Kalite Odaklılık

Yenilikleri takip eder, farklılık yaratacak öneriler geliştirir ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi destekler.

Takım Ruhu ve Dayanışma

Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenir, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olur ve başarıları takdir eder.

Topluma Duyarlılık

Kendisinin ve kurumunun, topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar gösterir.

 

Başvuru Formu