ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Geçiş Duyurusu

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı 15.09.2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 için geçiş süresini, standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlemiştir. Bu sebeple ASB tarafından belgelendirilmiş olan müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015’ e geçişini en geç 14.09.2018 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir. Geçiş sağlanmadığı takdirde 14.09.2018 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.
Söz konusu olan bu geçişler ile ilgili olarak ASB olarak öngördüğümüz geçiş planlaması aşağıdaki gibidir:

I-) İlk Defa Belge Almak İçin Müracaat Eden Kuruluşlar:

İlk defa başvuran kuruluşların belgelendirme başvuruları 01.07.2017 tarihinden itibaren ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015′ e göre kabul edilecektir.

Ancak, ilk defa başvuran kuruluşların belgelendirme başvuruları 01.01.2018 tarihine kadar ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004′ e göre de kabul edilecek olup, geçiş süresi için yeterli zaman kalmaması sebebi ile geçiş için ek denetim yapılması şartı koşulacaktır. (Ek denetim şartları için ASB ile iletişime geçebilirsiniz)

II-) ASB Tarafından Belgelendirilmiş Mevcut Kuruluşlar: 

ASB tarafından belgelendirilmiş tüm kuruluşlar 14.09.2018 tarihine kadar ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 şartlarına geçiş yapacaklardır. Ancak belgeli kuruluşların en geç 15.09.2017 tarihine kadar ASB ye geçiş planlamasını göndermesi gerekmektedir. ASB; 01.07.2017 den itibaren belgeli kuruluşlarımız tarafından gönderilmiş olan geçiş planlaması da dikkate alınarak sıradaki en uygun denetimde ( 1. gözetim , 2. gözetim , belge yenileme denetimi vb ) geçişlerin yapılmasını sağlayacaktır. Yapılacak olan geçiş denetiminde ortaya çıkabilecek olan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet açılacak ve süresi içerisinde kapatılması talep edilecektir. Süresi içinde kapatılmayan uygunsuzluklar için söz konusu kuruluşun belgesi askıya alınacaktır.

Konu hakkında ASB ile irtibata geçmeniz halinde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız… ’’

Başvuru Formu