Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/asbcert.com.tr/httpdocs/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Sektörel Makaleler |

Sektörel Makaleler

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), ISO 9001 standardı üzerinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. En son 2008 yılında yapılan revizyonda çok az sayıda düzenlemeye gerek duyulmuştu.

DEVAMI

Öncelikle bu standartın istemiş olduğu dokümantasyon şartlarının ( Kalite El Kitabı , Prosedürler , Prosesler , Talimatlar , Planlar , Formlar , Organizasyon Şeması , Görev Tanımları vb ) hazırlığının yapılması gerekmektedir.

DEVAMI

iso 14065 Nedir : iso 14065 Sera Gazı Doğrulama ve Onaylama Yapan kuruluşların Uluslar arası akreditasyonu için gerekli şartları açıklayan standardıdır.

DEVAMI

ISO 15838 Standardı Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi, Firmanın içerisinde, firmanın müşterilerine verdiği hizmetler için geçerli olan müşteri iletişim merkezi için verilen hizmet ile ilgili çağrı, şikâyet, memnuniyetsizlik vb için kapsamlı bir metot sunar.

DEVAMI

Standardın bir majör şartının Kalite Yönetim Sistemi içerisinde gösterilmemiş olması veya etkili olarak uygulanamaması.

DEVAMI

ISO 10002 Kalite Yönetimi – Müşteri Memnuniyeti – Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İçin, Kılavuz Bilgiler Standardı 06 Temmuz 2004 yılında yayımlanmıştır.

DEVAMI

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır.

DEVAMI

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut bir çok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğüdür.

DEVAMI

Belgelendirme kuruluşları; akreditasyona esas konulardan olan kalite yönetim sistemlerinin firmalarda (ISO 9001:2008,OHSAS, HACCP, ISO 16949 … ) standart gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunu denetleyen ve bunu bir belge ile dokümante eden organizasyonlardır.

DEVAMI

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.

DEVAMI

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), ISO 9001 standardı üzerinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. En son 2008 yılında yapılan revizyonda çok az sayıda düzenlemeye gerek duyulmuştu.

DEVAMI

BRC Global Standard-Food’ un ilk baskısı, iki yıllık geliştirme sürecinden sonra, Ekim 1998′ de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

DEVAMI

Bilgi güvenliği konusunda ISO 27000 serisi güvenlik standartları, kullanıcıların bilinç düzeylerinin artırılması, güvenlik risklerinin azaltılması ve de güvenlik açıklarıyla karşılaşıldığında alınacak önlemlerin belirlenmesinde temel bir başvuru kaynağı olarak düşünülebilir.

DEVAMI

Hayvan yetiştiricilerine sorulduğunda zarar ettiklerini, et ve süt fiyatının iki yıl önceki seviyede olduğunu, yem fiyatının ve diğer girdilerin 2-3 kat arttığını ve işin içinden çıkamadığını söylemektedirler.

DEVAMI

Önemli ve ülkemizin gelişen sektörlerinden birisi hiç şüphesiz ki kimya sektörüdür.

DEVAMI

Lokomotif sektör denince ilk akla gelen sektör ülkemizde inşaat sektörü denilebilir.

DEVAMI

Günümüzde en hızlı gelişen ve ilerleyen sektörlerin başında elektrik – elektronik sektörü gelmektedir.

DEVAMI

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bicimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içeren bir kavramı ifade eder.

DEVAMI

Kalite Uygunluk Belgesi: Türk Standardları bulunmayan konularda söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür…

DEVAMI

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgelerdir.

DEVAMI

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atık su deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesi içerisinde “Çevre İzni, Çevre İzni ve Lisansı” başlığı altında toplanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

DEVAMI

Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi gibi bir çok olumsuz etki bıraktığı bilinmektedir.

DEVAMI

Japonca’da Kai: Değişim, Zen : İyi, daha iyi anlamına gelen ifadelerdir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan Kaizen “herkesi kapsayan sürekli iyileştirme” anlamına gelen bir kavramı izah eder.

DEVAMI

Kalite belgeleri kavramı denilince bir ürün veya hizmetin istenen vasıf / vasıflarda olduğunun onayı gibi bir tanım yapılabilir.Ancak bu noktada önemli bir ayrımdan da bahsetmekte fayda var.

DEVAMI

ISO 9001 uluslararası standardizasyon örgütünün yayımlamış olduğu bir yönetim sistemi standartıdır.

DEVAMI

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgilidir.

DEVAMI

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan mevzuat kapsamında işletmelerin faaliyetleri sonucunda işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ortaya çıkan riskli durumlar değerlendirilmekte ve düzenlenmektedir.

DEVAMI

Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlanmış ve o tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası bir standart ve kılavuz haline gelmiştir.

DEVAMI

ISO 9000: Kuruluşların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik konular başta olmak üzere olarak Kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

DEVAMI

ISO/TS 16949, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarını global otomotiv endüstrisi kapsamında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma amacı ile düzene sokan bir ISO teknik şartnamesidir.

DEVAMI

ISO 15189 Numaralı Tıbbi Laboratuarların Kalite ve Yeterlilik için Spesifik Gereklilikleri ISO 17025 ve ISO 9001:2008 Standartlarının Tıbbi Laboratuarlar için düzenlenmesinden meydana gelmiştir.

DEVAMI

akın dönemlerde çok sık karşılaşılan yeni dünya düzeni, küreselleşme, dünyaya açılma, yeniden yapılanma gibi kavramlar özellikle sanayi sonrası bilgi toplumlarını ifade etmede sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

DEVAMI

ORTAMIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

Sağlığımız, yaşadığımız ortamın temizliğinden de doğrudan etkilenir.

DEVAMI

Öğrenci – Personel Servisi sunan firmalar için kalite vazgeçilmez unsurların başında yer almaktadır.Ancak kalitesiyle fark yaratan firmalar rakiplerinden ayrılmaktadır.

DEVAMI

Güvenlik insanoğlunun vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir.Kişi ve kuruluşların can – mal güvenliği tarih boyunca çeşitli metotlarla sağlanmıştır.

DEVAMI

Günümüzde kalite konusuna verilen önem her geçen büyük bir hızla büyüyen globalleşen ve rekabetin zorlaşması ile artarak devam eden bir durum teşkil etmektedir.

DEVAMI

Avrupa Birliğine ülkemizin tam üyelik başvurusu üzerine, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı oluşturulmuş, bu program çerçevesinde bir dizi uyum yasalarının çıkartılması ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi için belli bir programın hazırlanarak takip edilmesi süreci startı verilmiştir.

DEVAMI

Ülkemizde de ve dünyada sağlık hizmetlerinde kalite her geçen gün daha fazla önem verilen bir durumdadır.

DEVAMI

Bütün dünyada sağladığı büyük ekonomik değerler nedeniyle bacasız sanayi olarak da adlandırılan Turizm Ülkemiz kalkınmasında çok eskiden beri büyük önem verilmiş ancak hiçbir zaman beklenilen gelir düzeyine ulaşamadığı düşünülen sektörlerden birisi olarak karşımızda durmaktadır.

DEVAMI

Son yıllarda sıkça kullanılan bir terim olan “Küresel Isınma” Dünya Atmosferi ve Okyanuslarındaki ortalama ısı artışını ifade etmektedir.

DEVAMI

Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.

DEVAMI

ISO 9001 ve diğer yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi konusundaen önemli husus denetim alıp sertifikasını kullanmak istediğiniz kuruluşun sizin sektörünüzde ve talep ettiğiniz standart konusunda akredite olmasıdır.

DEVAMI

Müşteri açısından Belgelendirme Fiyatları, temelde dört faktöre bağlıdır.
1. Kuruluşun sektörüne ( EA Koduna )

DEVAMI

ISO 9001 Belgesi, etkin Kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

DEVAMI

Müşteri iletişim kalitesindeki iyileşme, firmamızın rekabet avantajını kötü yönde etkileyecek olası kötü hizmet veya hatalı servis hizmetlerinden doğan kayıpları önler.

DEVAMI

Standartın bir majör şartının bir kısmının Kalite Yönetim Sistemi içerisinde gösterilmemiş olması veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanmış bir kısmında uygulanamaması.

DEVAMI

2005 yılında yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Yükseköğretim kurumları içinde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu bir kuruldur.

DEVAMI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

DEVAMI

Belgelendirme kuruluşları; akreditasyona esas konulardan olan kalite yönetim sistemlerinin firmalarda (ISO 9001:2008,OHSAS, HACCP, ISO 16949 … ) standart gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunu denetleyen ve bunu bir belge ile dokümante eden organizasyonlardır.

DEVAMI

Belgelendirme nedir: Laboratuar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

DEVAMI

ISO, yani Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu, 1947 yılında kurulmuş bir uluslararası standart oluşturma kuruluşudur.

DEVAMI

ISO 9001 belgesinde olduğu gibi ıso 14001 belgesinin alınmasında öncelikle bir eğitim ve danışmanlık firması ile çalışılması gerekir.

DEVAMI

SA 8000 Sosyal sorumluluk Standardı

Sosyal Sorumluluk Standardı 8000, son yıllarda adından sıkca söz edilmeye başlananan bir yönetim sistemi standartıdır.

DEVAMI

Sektörlerdeki yeni arayışlar tarımsal kesim içinde geçerli olmaktadır ve olmalıdır. Günümüzde gelişmeye bağlı olarak insanları isteklerinin daha çok dikkate alınmasını gündeme getirmiştir.

DEVAMI

Ülkemizin en önemli lokomotif sektörlerinden birisi hiç şüphesiz ki tekstil sektörüdür.

DEVAMI

Dünyada ve ülkemizde kullanılan eşya / ürünlerin çok çok büyük kısmında kullanılan ham maddelerden en önemlilerinden birisi şüphesiz ki plastikdir.

DEVAMI

Küresel ölçekte de rekabet edebilen önemli oyuncuların yer aldığı sektörlerimizden birisi metal sektörüdür.

DEVAMI

Mobilya sektöründe, irili ufaklı üreticiler ve perakende mağazalarla beraber 60 bin şirket bulunuyor.

DEVAMI

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

DEVAMI

Patent , buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır denilebilir.

DEVAMI

Gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerin çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi ve tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilecek esasları düzenleyen rapora Çevre Etki Değerlendirme raporu kısaca ÇED Raporu denilmektedir.

DEVAMI

Kelime anlamı olarak ele alındığında emisyon; dışarı çıkarmak, yaymak, ihraç etmek, dolaşıma sokmak gibi anlamlara gelmektedir.

DEVAMI

Bir makine veya ekipmanın güvenli bir şekilde, istenilen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayenelerdir. Periyodik muayene veya fenni muayene de denilmektedir.

DEVAMI

6 Sigma nedir?

I. Dünya savaşı sonunda “istatistiksel kalite kontrol”, “örnekleme”, ‘spesifikasyon’, ‘tolerans’, vb. terimler üreticilerce kullanılmaya başlanmıştır.

DEVAMI

Japonca’da Kai: Değişim, Zen : İyi, daha iyi anlamına gelen ifadelerdir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan Kaizen “herkesi kapsayan sürekli iyileştirme” anlamına gelen bir kavramı izah eder.

DEVAMI

ISO 9001 belgesi almak

ISO 9001 uluslararası standardizasyon örgütünün yayımlamış olduğu bir yönetim sistemi standartıdır

DEVAMI

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti taşıması gereken ürünlerden yüksek riskli olanların, piyasaya arzedilmeden önce konusunda uzman üçüncü bir taraf konumundaki AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır.

DEVAMI

ISO 9001 Belgesi, etkin Kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

DEVAMI

Kalite belgesi genel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

DEVAM

Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetinde kalite her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır,İnsan hakları evrensel beyannamesi ve dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından en temel unsurları ortaya konan sağlık sektöründe kaliteye yönelik standartlarda çıtanın yükselmesi bütün insanlık için son derece önemlidir.

DEVAMI

Ürün kalitesinin belgelenebilmesi için o kuruluşun üretim alanı , üretim ekipmanları , kalite kontrol kabiliyeti , teknik personel yeterliliği gibi konulara yönelik yapılan incelemenin ardından ürün ilgili standart veya standartlara göre testlere tabi tutulur.

DEVAMI

Kişisel maruziyet ölçümü işletmelerde görev alan personelin maruz kaldığı ve işçi sağlığına zararı olabilecek ( gürültü , titreşim vb ) parametrelerin ölçümü anlamında kullanılan bir teknik terimdir.

DEVAMI

ASB INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES CO.LTD. Aims at being one of the most prestigious organizations of the sector in our country, making no compromise on our corporate culture and ethical principles, particularly exact compliance with the international accreditation rules.

DEVAMI

İzmit’deki sektör temsilcileri: Catering’ de etkili denetim şart
KOCAELİ – Kocaeli’nde catering sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri, kalitesiz ürünü ucuza satan şirketlerin yarattığı haksız rekabet ortamından şikayetçi.

DEVAMI

DÜNYANIN BUGÜNKÜ MANADA İLK STANDARDI
(KANUNNAME-İ İHTİSAB-I BURSA)

Türkler, Anadolu toprakları üzerinde hükümet kurduklarında, her alanda bugün dahi önemli sayılacak uygarlık örnekleri vermişlerdir.

DEVAMI

Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetinde kalite her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır,İnsan hakları evrensel beyannamesi ve dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından en temel unsurları ortaya konan sağlık sektöründe kaliteye yönelik standartlarda çıtanın yükselmesi bütün insanlık için son derece önemlidir.

DEVAMI

Ulaşım ve İletişim araçlarının son yüzyılda baş döndürücü bir hızla gelişmesi, ülkeler ve toplumlar arasındaki mesafelerin kısalmasına ve ortadan kalkmasına sebep olmuştur.

DEVAMI

Standart, birşeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır.

DEVAMI

Ülkemizde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili son derece ciddi düzenlemeler getirilmektedir.

DEVAMI

Ülkemizde ve dünyada gıda sektörü kaçınılmaz olarak kalitenin en fazla talep edildiği sektörlerin başında yer almaktadır. İnsanların aldıkları gıdaların kalitesi , hijyen durumları her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

DEVAMI

Temiz bir çevrede yaşamak bütün insanların en doğal hakkıdır.

DEVAMI

23 Şubat 1947 yılında kurulmuş olan ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) 138 ülkenin ulusal standart hazırlama kuruluşlarını bünyesinde toplayan sivil bir federasyondur.

DEVAMI

EN (Europeane Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır.

DEVAMI

Günümüzde, üretimi yapılan gıda maddelerinin tarladan sofraya kadar izlediği yolda, değişik kademelerde gözlemlenerek tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi önem kazanmıştır.

DEVAMI

ISO 9001 uluslararası standardizasyon örgütünün yayımlamış olduğu bir yönetim sistemi standartıdır.

DEVAMI

ISO 9001 Belgesi alan kuruluşların kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi vasıtasıyla :

Üst yönetimin ve diğer personelin ulaşmak istediği kayıt ve bilgilere ulaşmak çok rahat ve kolay hale gelir

DEVAMI

Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır.

DEVAMI

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir.

DEVAMI

Günümüzde global ticaretin yaygınlaşması ve benzer kuruluşların artması rekabet şartlarının daha da sertleşmesine sebep olmuştur.

DEVAMI

Belgelendirme nedir: Laboratuar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

DEVAMI

Yüksek öğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında, yükseköğretim kurumlarının akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sistematik bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli süreçleri ve performans göstergelerini tanımlamıştır.

DEVAMI

572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standardları Enstitüsü’nün ilgili standardlarına uyulması zorunludur” hükmü eklenmiştir.

DEVAMI

Belgelendirme kuruluşları; akreditasyona esas konulardan olan kalite yönetim sistemlerinin firmalarda (ISO 9001:2008,OHSAS, HACCP, ISO 16949 … ) standart gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunu denetleyen ve bunu bir belge ile dokümante eden organizasyonlardır.

DEVAMI

Bir firmanın şirketin kurumun ISO 9001 belgesini gördüğümüz zaman bu firmanın ürettiği ürün veya hizmetin kaliteli olduğu anlamına gelmemelidir.

DEVAMI

ISO 9001 sürekli olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasına odaklanan bir kalite yönetim sistemidir.

DEVAMI

Yakın dönemlerde çok sık karşılaşılan yeni dünya düzeni, küreselleşme, dünyaya açılma, yeniden yapılanma gibi kavramlar özellikle sanayi sonrası bilgi toplumlarını ifade etmede sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

DEVAMI

TS 13027 Gıda Üretim Yerleri Hijyen ve Sanitasyon TS 13027 Standartı Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon için genel kuralların düzenlenmesi amaçlı oluşturulmuş olan bir standartdır.

DEVAMI

GMP türkçeleştirilecek olursa İyi Üretim Uygulamalarının ingilizcesinin ( Good Manufacturıng Practıse ) kısaltmadır.İşletmeler belirli sistemler dahilinde üretimlerini gerçekleştirmektedirler.

DEVAMI

Deri ve deri ürünleri sektörü, 1990’lı yıllarda dağılan Doğu Bloğu ülkelerinden gelen talep ve yoğun bavul ticareti neticesinde üretim ve ihracat açısından önemli bir gelişme göstermiştir.

DEVAMI

Cam ve seramik ürünler konusunda ülkemiz global rekabette her geçen gün daha ileriye gitmektedir.Zaten özellikle seramik çini vb konusunda atalarımızdan gelen miras çok önemlidir.

DEVAMI

Günümüzde insan oğlunun işini büyük ölçüde kolaylaştıran en temel unsurlardan birisi şüphesiz ki makinalardır.

DEVAMI

NLP’nin açılımı, Neuro Linguistic Programming, yani sinir sistemimizi, iletişim kanallarımızı kullanarak programlamak anlamına gelen bir kelimenin kısaltmasıdır.

DEVAMI

Genel olarak buluş, beslenmemizin temeli tarım alanını da içine alarak, sanayinin herhangi bir alanında spesifik bir sorunun çözümü olarak tanımlanabilen bir kavramdır.

DEVAMI

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi: Türk Standardı bulunan konularda , söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgelerdir.

DEVAMI

İş yerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tespiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesini.

DEVAMI

Ülkemizde Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tüm tesisler “Emisyon Ölçümü” yaptırmakla yükümlüdürler.

DEVAMI

Fabrika ve işletmelerde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden, Kaldırma ve İletme Makinelerinin ve Basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir biçimde kullanılması için, bu makine, ekipman ve kapların periyodik olarak muayene edilmesi gerekliliği aynı zamanda yasal bir zorunluluktur.

DEVAMI

Basınçlı kaplar işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli ekipmanların başında geldiği bilinmektedir.

DEVAMI

Çalışma alanlarında sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek gayesiyle her düzeyden çalışanlar tarafından gönüllülük esasına göre oluşturulan ve düzenli aralıklarla bir araya gelen gruplar “kalite çemberi” olarak adlandırılır.

DEVAMI

ISO 9001 belgesi almak

ISO 9001 uluslararası standardizasyon örgütünün yayımlamış olduğu bir yönetim sistemi standartıdır.

DEVAMI

ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından talep edilmektedir.

DEVAMI

ISO 9001:2008 Kalite Terimleri
Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir.( ISO 9000:2000 )

DEVAMI

Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetinde kalite her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır,İnsan hakları evrensel beyannamesi ve dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından en temel unsurları ortaya konan sağlık sektöründe kaliteye yönelik standartlarda çıtanın yükselmesi bütün insanlık için son derece önemlidir.

DEVAMI

ISO 13485 Tıbbi Cihaz / Ekipman Üreticileri İçin Kalite Yönetim Sistemi:

Tıbbî cihaz sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbî cihaz ile ilgili hizmetlere uygulanabilir yasal şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsayan bir standarttır.

DEVAMI

TS EN ISO/IEC 17025 -Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar standartı kalibrasyon, analiz ve test hizmeti vb verecek laboratuarların akreditasyonunda baz alınan uluslararası bir akreditasyon standartıdır.

DEVAMI

Call Center (Çağrı Merkezi), kurum ve kuruluşların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan iletişimlerini yürüttükleri, yazılım, donanım, insan kaynakları ve iş akışlarından oluşan etkileşim merkezlerdir.

DEVAMI

Kalite, “bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı” şeklinde tanımlanıyor ve müşteri memnuniyeti açısından kalitenin üç temel öğesi ’beklenen kalite, tatmin eden kalite ve memnun eden kalite’ olarak sıralanıyor.

DEVAMI

Kamu hizmeti, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında genel ve kolektif ihtiyaçları karşılamak ve tatmin etmek, kamu yararını sağlamak için yürütülen ve kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam faaliyetler şeklinde tanımlanabilir.

DEVAMI

1980’lerden itibaren Türkiye’nin dışa açılması ve bu bağlamda ithalatını giderek libere etmesi ile 1995 yılında AT Gümrük Birliği çerçevesinde, AT ülkelerinden yapılan ithalatta gümrük vergi, resim ve harçlarının sıfırlanıp, üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatta AT Ortak Gümrük Tarifesine uyma zorunluluğunun gelmesi ve benzeri nedenlerle, her geçen gün Türkiye ye ithali yapılan madde, mamul ve mahsüllerin sayı, tür ve nitelikleri artmaktadır.

DEVAMI

Dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmetinde kalite her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır,İnsan hakları evrensel beyannamesi ve dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından en temel unsurları ortaya konan sağlık sektöründe kaliteye yönelik standartlarda çıtanın yükselmesi bütün insanlık için son derece önemlidir.Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının da birçok yasal düzenlemesini bu çerçeveye oturttuğu ve sağlıklı yaşam hakkının korunmasına yönelik bütün taraflarla ilgili titiz çalışmalar yaptığı bilinmektedir.

DEVAMI

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar.

DEVAMI

Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetinde kalite her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır,İnsan hakları evrensel beyannamesi ve dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından en temel unsurları ortaya konan sağlık sektöründe kaliteye yönelik standartlarda çıtanın yükselmesi bütün insanlık için son derece önemlidir.

DEVAMI

ISO 16001 Enerji yönetimi standartı maliyetlerinizi ve seragazı emisyonlarınızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistemi kurmanıza yardımcı olan uluslararası bir yönetim sistem standartıdır.

DEVAMI

Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri

* Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
* Gıda Işınlama Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri

DEVAMI

Gıda güvenliği, insan sağlığı için öncelikli konuların başında gelir. Bu nedenle gıda katkı maddelerinin sağlık üzerindeki etkileri sıklıkla haber konusu olmaktadır.

DEVAMI

Başvuru Formu