Eğitimde Kalite ve ISO 9001

Yakın dönemlerde çok sık karşılaşılan yeni dünya düzeni, küreselleşme, dünyaya açılma, yeniden yapılanma gibi kavramlar özellikle sanayi sonrası bilgi toplumlarını ifade etmede sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişim, insanın yalnızca maddi koşullarında kalmamakta, daha da önemlisi onun düşünce yapısını etkileyen bir süreç izlemektedir. Bu kavramların temeline bakıldığında bilgi kavramının önemli bir belirleyiciliğe sahip olduğu bilinmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelere koşut olarak toplumsal yaşamda meydana gelen değişmeler eğitime duyulan ihtiyacın önemini artırmıştır.

Başvuru Formu