ISO 9001 Belgelendirme Kuruluşları

ISO 9001 ve diğer yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi konusundaen önemli husus denetim alıp sertifikasını kullanmak istediğiniz kuruluşun sizin sektörünüzde ve talep ettiğiniz standart konusunda akredite olmasıdır.

Ülkemizde TÜRKAK akredite olmak isteyen ASB gibi kuruluşların uluslar arası standartlara göre bu işi yapıp yapmadığını denetleyerek uygun olan sektör kapsamlarında yetkilendirmekte ve akredite etmektedir.

Diğer ülkelerde de TÜRKAK muadili akreditasyon kuruluşları bulunmaktadır.Örneğin ASB nin de akredite olduğu JAS-ANZ Avustralya nın akreditasyon teşkilatıdır.

Başvuru Formu