ISO Belgesi Almak

ISO 9001 belgesi almak

ISO 9001 uluslararası standardizasyon örgütünün yayımlamış olduğu bir yönetim sistemi standartıdır.Bu standart bütün dünyadaki akredite Belgelendirme kuruluşları tarafından hem üretim hemde hizmet sektöründe uygulanabilen bir modeldir.
ISO 9001:2008 Kalite Terimleri
Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir.( ISO 9000:2000 )

Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifade bütününün metinselleştirilmiş halidir.

Kalite Yönetimi: Bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir.

KALİTE HEDEFLERİ: Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeylerdir.

Kalite hedeflerinin SMART Olması sağlanmalıdır.
S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M: Measurable / Ölçülebilir
A : Achievable / Ulaşılabilir
R : Real / Gerçekçi
T : Timing / Zamana bağlı

KALİTE PLANLAMASI: Kalite Yönetiminin, Kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasına denir.

KALİTE KONTROL: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış Kalite yönetiminin bir parçasıdır.

KALİTE GÜVENCE: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış Kalite yönetiminin bir parçasıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI: İşin yapıldığı ortam şartları.

İYİLEŞTİRME: Kuruluşun Kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış Kalite yönetiminin bir parçasıdır.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Prensipleri
1. Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müşteri şartlarına tam olarak uymalı ve müşteri beklentilerininde üzerine çıkmak için çaba göstermelidir.
2. Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmeli ve hedefe kilitlenebilmelidir.
3. Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için verimli bir şekilde kullanılabilir.
4. Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.
P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle
U Uygula.. Prosesleri Uygula
K Kontrol Et.. İzle & Ölç
İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla
5. Yönetime Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik sağlar.
6. Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi konusu kurumun kalıcı bir hedefi halinde olmalıdır.

İyileşme: ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.
7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanacak şekilde kullanılmalıdır.
8. Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları var olup bu kapsamda verimli ilişkiler kurulmalıdır.

bu bahsi geçen prensipler dahilinde kurulan ve işletilen Kalite yönetim sistemine sahip firmalar bu yapıyı belgelendirmek için ASB ye müracaat eder.ASB uzmanları öncelikle kurulmuş olan sisteme ait dokümanları inceler ve onaylar sonrasında ise sahada bu sistemin uygulamalarını görmek için ASB uzman denetçileri tarafından denetim yapılır.Denetim ekibi bulgularını ASB ye raporlar ve tavsiye kararını bildirir.ASB ilgili komitesinde yapılan son değerlendirmeden sonra kuruluş belgelendirilir.Bu belgeler yılda bir defa yapılacak gözetim tetkiklerinin olumlu geçmesi şartıyla 3 yıl geçerlidir.

Başvuru Formu