ISO/DIS 9001:2015 Değişiklikler – Genel Bilgiler

ISO/DIS 9001:2015 Değişiklikler – Genel Bilgiler

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), ISO 9001 standardı üzerinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. En son 2008 yılında yapılan revizyonda çok az sayıda düzenlemeye gerek duyulmuştu. ISO 9001:2015 kalite standardı revizyonu, 2015 yılı sonlarına doğru uygulamaya girecektir. Yayınlanan ISO/DIS 9001:2015 taslağı ile düzenlemelerin içeriği oldukça açık şekilde belirtilmiştir.

ISO 9001 Teknik Komitesi Haziran 2012’de biraraya gelmiş ve Kasım 2012’de ISO 9001 revizyon taslağını oluşturmaya başlamıştır.

ISO/ DIS 9001:2015 standardının çalışma taslağı 8 Mayıs 2014’te gözden geçirilmesi ve yorumlanması için dağıtılmıştır. Komite yayınladığı taslak standarda 3000’i aşan sayıda yorum almış ve taslak ilk oylamada katılımcı ülkelerin %80’i tarafından onaylanmıştır. Uluslararası örgütün, 2014 Temmuz ayı itibarı ile bu geçici çalışma taslağı hakkındaki görüşlerini sunması beklenmiştir.

Eylül 2014’te uluslararası taslak standardın resmen yayınlanmış ve değerlendirme sürecinden sonra Kasım 2014’te final taslak versiyonu da çıkarılmıştır. ISO 9001:2015 standardının nihai versiyonu ise Eylül 2015’te yürürlüğe girecektir.

Başvuru Formu